Évfordulók május 5-én

2014.05.04 14:37

1705. május 5-én halt meg I. Lipót császár, ötven éven át (1655-1705) magyar király. El kívánta törölni a magyar rendi berendezkedést az abszolutizmus javára, eltörölte a nádori tisztséget, üldözte a protestánsokat. Népszerűtlen uralkodó volt, Magyarországot fegyverrel meghódított tartománynak tekintette. Nevéhez fűződik a Wesselényi-féle összeesküvés megtorlása, és a Rákóczi - szabadságharc kitörésének okai is. Bigott katolikus volt és családszerető magánember. Három házasságából 17 gyermek származott, utóda a hetediknek született I. József lett.

1747. május 5-én született II. Lipót, I.(Lotharingiai) Ferenc német-római császár és Mária Terézia magyar királynő fia, aki fivére, a gyermektelenül meghalt II. József után örökölte a Habsburg trónokat. Felvilágosult abszolutista reformjait - bátyjával ellentétben - ügyes politikával, mérsékelt engedményekkel, némi türelmet gyakorolva igyekezett bevezetni. Korai halála megakadályozta tervei véghezvitelében.

1813. május 5-én született Sören Kierkegaard dán filozófus teológus. Szegény sorból gazdaggá lett apja úgy próbálta jóvá tenni korábbi bűneit, hogy vakbuzgó hívő lett, s gyermekeit is így nevelte. Sörent papnak szánta, de a fiúban hamar felébredt a kétely, tanulmányait félbeszakította, s attól fogva az írásnak szentelte minden idejét. Termékeny, de kevéssé sikeres szerző volt, értékeit halála után kezdték felfedezni. Filozófiáját tekintik az egzisztencializmus első megnyilvánulásának.

1938. május 5-én született Hrozova Erzsébet ápolónő, '56-os forradalmár. Előbb a hivatásában tevékenykedett, majd katonatiszt férje mellett fegyvert fogott, igazoltatott, házkutatásokat tartott és részt vett a harcokban is. A katonai bíróság életfogytiglanra ítélte, 1970-ben szabadult. 2006-ban megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét.

MÁRK ÉVA