Évfordulók május 31-én

2014.05.27 20:03

1161. (1162?) május 31-én halt meg II. Géza Árpád-házi magyar király, akit apja, II. (Vak) Béla halála után három nappal koronáztak királlyá. Mivel ekkor körülbelül 11 éves volt, a gyakorlatban anyja, Ilona királyné, és nagybátyja, Belus bán uralkodott helyette.

1303. május 31-én adta ki bulláját VIII. Bonifác, melyben a magyar egyházi személyeket az Anjou-ház melletti kiállásra kötelezte. Küldöttségének vezetője, Niccolo Boccasini pápai legátus tárgyalásai során elnyerte a főpapság támogatását. A trónválság ezzel ugyan még nem oldódott meg, de a pápa állásfoglalása nagyban hozzájárult, hogy az Árpád-ház kihalása után a cseh Vencel helyett a nápolyi Caroberto, azaz I. Károly lett Magyarország királya. https://korok.webnode.hu/products/az-utolso-anjouk-magyarorszagon-/

1433. május 31-én koronázta német-római császárrá Luxemburgi Zsigmond magyar királyt, I. Mária magyar királynő férjét, I. (Nagy) Lajos magyar király vejét IV. Jenő pápa. Zsigmond fiatalon, nehéz küzdelmek árán szerezte meg a magyar királyi címet.  Hetven évesen halt meg "magyar királyságának ötvenegyedik, római
királyságának huszonhetedik, cseh királyságának tizenhetedik, császárságának pedig az ötödik esztendejében...". Végakarata szerint első felesége, Mária királynő mellé temették el Váradon.

1863. május 31-én jött létre a Matica Slovenská, az a szlovák szervezet, amely autonómiát követelt a magyar államon belül. A magyar politikai vezetés ezt nem tartotta teljesíthetőnek, de kulturális egyesületként Ferenc József támogatta, mire több középiskolában engedélyezték a szlovák nyelvű tanítást.

Márk Éva