Évfordulók május 24-én

2015.05.23 12:03

  Május 24. 2015-ben PÜNKÖSD VASÁRNAPJA, a húsvét utáni 50. nap, a húsvéti misztérium beteljesedése, a Szentlélek eljövetele. Eredetileg ószövetségi zsidó ünnep, a törvény (tóra) adásának emléknapja, az új kenyér ünnepe. Magyar neve a görög pentékoszté (50) szóból származik. Legnagyobb magyar ünnepségsorozata a CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ, melyről a legkorábbi írásos emlék a XV. sz.-ból maradt fenn. A hívek szombatra érkeznek a kegytemplomhoz, ahonnan mise után vonulnak a két Somlyó-hegy közé. A ma is élő hagyomány mostanra a magyarság egyetemes találkozóhelyévé nőtte ki magát.

  Pünkösdi népszokások: sokfelé ilyenkor bontják le az elsején állított májusfákat; több évszázados szokás a PÜNKÖSDI KIRÁLY választás, ami ügyességi verseny volt legények számára. A győztest minden ünnepre meghívták és egy évig ingyen ihatott a kocsmában, számláját a faluközösség fizette.

  1218. május 24-én indította a IV. keresztes hadjáratot a Szentföld felé VI. HENRIK német-római császár, akinek váratlan halála után III. INCE pápa folytatta a hadjáratot. A katonák szállítását vállaló Velence elfoglalta a magyar kézen lévő ZÁRA kikötőjét, s később csak a pápa szigorú fellépésére volt hajlandó visszaadni teljesen kifosztva. Innen indult Enrico DANDOLO dózse Konstantinápoly felé, ahol beavatkozva a belpolitikai küzdelmekbe lerohanták és kirabolták a várost. Megalapították a LATIN CSÁSZÁRSÁGOT, a kelet-római tartományokat felosztották maguk közt. Az 1204-1261 között fennálló császárságot PALAILOGOSZ MIHÁLYNAK sikerült visszafoglalnia, de a felújított Bizánci Császárság többé nem tudta visszaszerezni régi fényét, hatalmát.

  1341. május 24-i dátummal vált ismertté az első magyar PALLOSJOG adományozás, melyet MAGYAR PÁL gimesi várnagy kapott I. (Anjou) KÁROLY királytól.

  1465. május 24-én küldött 55 200 dukátot II. PÁL pápa MÁTYÁS királynak a törökök elleni hadjáratra. Ugyanekkor felhatalmazta VITÉZ JÁNOS esztergomi érseket és JANUS PANNONIUS pécsi püspököt, hogy egyetemet létesítsenek Magyarországon. A Pozsonyi Egyetem két évvel később nyílt meg.

  Márk Éva