Évfordulók május 18-án

2014.05.17 14:44

1241. május 18-án az április 11-i muhi csatában elsöprő vereséget szenvedett, menekülő IV. Béla Zágrábból segítséget kért IX. Gergely pápától, II. Frigyes német-római császártól, IX. Lajos francia királytól és IV. Konrád német királytól, s bár valamennyi uralkodó tisztában volt a mongol invázió veszélyével és súlyával, bíztató, üres szavakon kívül egyebet nem küldtek, sőt némelyikük nem is válaszolt.

Ugyanezen a napon halt bele a muhi csatában szerzett sebeibe a király öccse, Kálmán szlavón herceg. Kálmán az Árpádoknál szokatlan módon sosem tört bátyja hatalmára, mindenben elfogadta Béla király elsőségét. Csázmán (Janus Pannonius szülőhelye, Csezmice), a domonkos apácák (beginák) templomában temették el.

1600. május 18-án Vitéz Mihály  havasalföldi vajda, ekkor Erdélyi fejedelme, betört Moldvába és elfoglalta Bákó városát. Mihai Viteazul 1599. októberében súlyos vereséget mért Báthory András fejedelemre (akit ezután, menekülése során székelyek gyilkoltak meg), majd bevonult Gyulafehérvárra, ahol a rémült rendek fejedelemmé választották. Mindössze tíz hónapig ült Erdély trónján, de ez elég ahhoz, hogy őt tartsák "Nagy Románia" megteremtőjének. Vitéz Mihályról valamivel bővebben itt olvashatnak: korok.webnode.hu/products/bathory-andras-vitez-mihaly-es-szekely-mozes-fejedelmek/

1872. május 18-án született Bertrand Russel angol főrend, Nobel-díjas író, filozófus. Bírálta a bolsevik totalitarizmust és megjósolta a későbbi sztálinizmus több jellemzőjét, de élete végéig baloldali maradt. Hitler legyőzését mindennél fontosabb nak tartotta. 1950-ben kapott Nobel-díja után csatlakozott a békemozgalomhoz, tiltakozott az atomkísérletek ellen, 89 évesen tömeges ülősztájkot szervezett az atomleszerelésért. Kilencvennyolc évet élt.

MÁRK ÉVA