Évfordulók május 16-án

2015.05.15 17:01

  Május 16. Nepomuki Szent János, Csehország patrónusának ünnepe. Magyar nyelvterületen sokfelé Jánoska, a vízenjárók védőszentje, a gyónási titok vértanúja, aki a kínzások ellenére sem volt hajlandó elárulni a féltékeny VENCEL cseh királynak - Luxemburgi Zsigmond magyar király bátyjának - hogy miket gyónt felesége, Bajor Johanna. A történelmi tények természetesen másról beszélnek: Jánost azzal vádolta Vencel, hogy ellene bujtogatta a prágai érseket, ezért folytatta a Moldva folyóba.

  1242. május 16-án verték vissza II. (Civakodó v. Harcias) HENRIK osztrák herceg Pozsony elleni támadását HONT-PÁZMÁNY ACHILLES és testvérei. Ebben az időben bízta meg IV. BÉLA Geregye nembéli PÁLT - aki korábban is Béla mellett harcolt annak trónörökös korában, majd a Duna vonalát védelmezte, biztosítva a lakosság menekülését - hogy a Dunától keletre eső területekről írtsa ki az útonállókat, a kiürült helyekre lakókat telepítsen, nyittasson sóbányákat, stb., vagyis szervezze újjá az életet. Pál maradéktalanul teljesítette feladatát, amiért hálás királyától hatalmas birtokokat kapott.

  1561. május 16-án halt meg JAN AMOR TARNOWSKI lengyel hetman (a fegyveres erők király által kinevezett parancsnoka), krakkói vajda, aki Magyarországon is harcolt a török ellen 1521-ben II. Lajos mellett. 1528-ban fogadta és támogatta SZAPOLYAI JÁNOST, de nem tudták megszerezni a lengyel király segítségét I. FERDINÁND ellen.

  1842. május 16-án született FEKEHÁZY JÁNOS mérnök. Nemzetközi hírnevet hozott neki vasúti mozdonyfordító korongja. Hídjai közül legismertebbek a két Komárom közti Erzsébet-híd, Esztergom és Párkány között a Mária Valéria híd, és Budapesten a Ferenc József (ma Szabadság) híd.

  1881. május 16-án hívták össze Esztergomban a VÖRÖSKERESZT magyar szervezetének közgyűlését.

  1887. május 16-án született PASTEINER IVÁN, a budapesti Egyetemi Könyvtár igazgatója. Neki, valamint az egyetem dékánjának és rektorának köszönhető, hogy a könyvtár CORVINÁI itthon maradhattak. A kultuszminiszter 1944 őszi utasítását kijátszva a kódexek helyett értéktelenebb könyveket csomagoltak és küldtek a gyűjtőhelyre. A küldemény -ahogy számítottak is rá - "elveszett", a korvinák pedig épségben átvészelték az épület pincéjében a háborút.

Márk Éva