Évfordulók május 16-án

2014.05.15 11:41

1242. május 16-án verték vissza II. (Harcias v. Civakodó) Henrik osztrák herceg Pozsony elleni támadását Hont-Pázmány Achilles és testvérei. Ugyanebben az időben bízta meg IV. Béla Geregye nembeli Pált - aki már tónörökös korában is Béla mellett harcolt, a tatárjáráskor a Duna vonalát védelmezte segítve a lakosság menekülését - hogy a Dunától keletre eső területekről írtsa ki a rablókat, útonállókat, a kiürült falvakba lakókat telepítsen, nyittasson sóbányákát, stb. vagyis szervezze újjá az életet. Pál maradéktalanul teljesítette feladatát, amiért hálás királyától hatalmas birtokokat kapott.

1561. május 16-án halt meg Jan Amos Tarnowski lengyel hetman (a fegyveres erők király által kinevezett parancsnoka), krakkói vajda, aki Magyarországon is harcolt a török ellen, 1528-ban fogadta és támogatta a menekülő Szapolyai Jánost, de nem tudták megszerezni a lengyel király segítségét I. Ferdinánd ellen.

1842. május 16-án született Feketeházy János mérnök. Nemzetközi hírnevet szerzett neki mozdonyfordító korongja. Legismertebb hídjai a két Komárom közti Erzsébet híd, Esztergom és Párkány között a Mária Valéria híd és Budapesten a Ferenc József híd.

1887. május 16-án született Pasteiner Iván a Bp. Egyetemi Könyvtár igazgatója. Neki, valamint az egyetem rektorának és dékánjának köszönhetjük, hogy a híres Corvinák Magyarországon maradtak. A kultuszminiszter 1944. őszi utasítását kijátszva a kódexek helyett értéktelen könyveket csomagoltak és küldtek a gyűjtőhelyre. A küldemény elveszett, a corvinák pedig épségben átvészelték az épület pincéjében a háborút.

MÁRK ÉVA