Évfordulók május 14-én

2015.05.13 18:49

Május 14-e Bonifác napja. A név a latin homo boni fati, azaz a jó sors embere jelentésű kifejezésből eredő Bonifatius férfinévre vezethető vissza. A magyar népi hagyományban a fagyosszentek egyike.

1740. május 14-én Mária Terézia királynő országgyűlést hívott össze Pozsonyba, amely október 29-én zárult a
királynő trónbeszédével és a törvények szentesítésével. Ezen az országgyűlésen ajánlották fel a rendek életüket és vérüket a királynőért.

1796. május 14-én Edward Jenner angol orvos először oltott be himlő ellen egy nyolcéves kisgyermeket, az ő
kísérletétől számítják a modern védőoltások korszakát.

1849. május 14-én gróf Teleki László Magyarország francia követe újabb Kossuthoz írott levélben erősítette meg Magyarország föderalizálására vonatkozó tervét. Márciusi levelében így írt Kossuthnak: "1849. március 7-én így írt Kossuthnak: "Azt hiszem, nem annyira az osztrákokkal, mint szerbekkel, horvátokkal és oláhokkal kellene egységre lépni. (...) Ausztriát nem lehet különben megbuktatni, s tönkre silányítani, mint ha Magyarhont a konföderáció bázisán rekonstruáljuk". Május 14-én kelt levelében pedig arról elmélkedett, nemcsak
Ausztria halt meg, hanem Szent István Magyarországa is. Úgy vélte, nemcsak Horvátországnak, hanem a szerbeknek, románoknak, szlovákoknak is meg kellene adni a területi autonómiát - természetesen oly módon, ez ne Magyarország egységét veszélyeztesse.

1897. május 14-én avatták orvosdoktorrá Budapesten az első magyar orvosnőt, Hugonnai Vilmát.

Hugonnai Vilma 1872-ben lett a zürichi egyetem hallgatója, és 1879. február 3-án védte meg disszertációját.1880 februárjában tért haza, de diplomájánakhazai elismertetéseakadályokba ütközött: 1881. március 31-én letette a hazaiegyetemi tanulmányokhoz feltétlenül szükséges érettségi vizsgát, majd ezután -1882 májusában - kérte orvosi oklevelének elismertetését, de Trefort Ágostonvallás- és közoktatási miniszter - az érvényes törvényekre hivatkozva -elutasította a nosztrifikálást. 1895-ig kellett várnia, amikor is királyirendelettel lehetővé vált Magyarországon is a nők egyetemi tanulmánya, így1896. február 10-én újból kérte az uralkodótól zürichi oklevelénekelismertetését. Erre 1897. május 14-én kerülhetett sor. Ezután már hivatalosanis végezhetett magángyakorlatot, elsősorban női és szegénybetegekkelfoglalkozott.

1948. május 14-én miután lejárt a palesztinai brit mandátum, és az utolsó brit katonák is elhagyták Palesztina
földjét, a zsidó Nemzeti Tanács David Ben Gurion elnökletével kihirdette az önálló Izrael Államot, noha határait még nem állapították meg pontosan. Egy nappal később újra kiújultak a harcok a zsidók és az arabok között.


Topor István