Évfordulók május 12-én

2015.05.11 05:56

  Május 12. AZ ÁPOLÓNŐK NEMZETKÖZI NAPJA, annak emlékére, hogy 1820-ban e napon született FLORENCE NIGHTINGALE brit ápolónő, a modern ápolónőképzés egyik úttörője. Ugyanezt a tevékenységet kezdte és végezte valamivel korábban Magyarországon KOSSUTH ZSUZSANNA, az első magyar főápolónő.

  Május 12. A nagy károk okozására képes "fagyosszentek" első napja. Ha nem is napra pontosan, de ilyentájt valóban gyakoriak a lehülések, sőt a fagyok sem ritkák. Régen a szőlőkben, gyümölcsösökben füstöléssel védekeztek, a palántázható kerti növények kiültetését későbbre halasztották, vagy takarással védték.

  1174. május 12-én kötött házasságot az osztrák hercegi trón örököse Lipót, és Ilona magyar hercegnő, II. Géza leánya, III. Béla nővére. E napot megelőzően vetette fogságra III. Béla király hatalomra törő öccsét, Géza herceget, aki hamarosan megszökött. Több sikertelen kísérlete volt a trón megszerzésére, végül Bizáncban települt le, ahol megnősült. Gyermekeiről még 1210-ből is van adat, de további sorsuk ismeretlen.

  1364. május 12-én alapította III. (Nagy) Kázmér lengyel király a krakkói egyetemet. Az 1384-ben lengyel királlyá koronázott Anjou HEDVIG - I.Lajos magyar és lengyel király leánya - ezt teljes jogú, teológiai karral is rendelkező egyetemmé fejlesztette. Az egyetemet meglehetősen rossz hírnevet kivívó magyar nemes ifjak is látogatták.

  1703. május 12-i keltezéssel "Mi Felső-Vadászi Rákóczi Ferenc Fejedelem és Gróff Bercsényi Miklós..."kezdettel megjelent a Breznai Kiáltvány, mely fegyverbe hívta a "nemes és nemtelen" országlakosokat. A pátens teljes szövegére kutatásai során THALY KÁLMÁN bukkant Bercsényi kézírásával.

  1733. május 12-én született SAJNOVICS JÁNOS matematikus, csillagász, nyelvész, a finnugor nyelvrokonság tudományának megalapozója. Csillagászként jutott Észak-Norvégia Vardő nevű szigetére, ahol felfigyelt a helyi lappok nyelvének és a magyarnak hangzás-, és hanglejtésbeli hasonlóságára. DEMONSTRATIO c. könyve Magyarországon 1994-ben jelent meg először, mert elméletét külföldön elfogadták, de itthon elutasították.  A Dán Királyi Akadémia tagja volt, csillagászati tevékenységéért 2010-ben kisbolygót neveztek el róla.

Márk Éva