Évfordulók május 11-én

2015.05.10 08:46

   330. május 11-én alapította I. (Nagy) KONSTANTIN a róla elnevezett Konstantinápolyt, a későbbi Bizáncot. Konstantin (272-337) MEDIOLANUMI (milánói) EDIKTUMÁBAN vállalta keresztény hitvallását, ezért őt tartják az első keresztény császárnak, bár hitével kapcsolatban erős kétségek merültek föl. Lehetséges, hogy még a halálos ágyán sem keresztelkedett meg.

   911. május 11-én halt meg a honfoglaló őseink életében is szerepet játszó bizánci császár VI. (Bölcs) LEÓ, aki melléknevét törvényalkotó tevékenysége miatt kapta. A bolgár Simeon cár ellen szövetkezett a magyarokkal, akik győzelmet is arattak, míg Simeon segítségül nem hívta a besenyőket. Ezután a bolgárok legyőzték és adófizetésre kényszerítették Bizáncot. Leó császár törvénykönyve, a CORPUS JURIS CIVILIS görög fordítása, bővítése és modernizálása többszáz évig volt a jogtudomány alapja.

  1841. május 11-én született PAULER GYULA történész, levéltáros, író, ügyvéd. Fő kutatási területe az Árpád-kor volt, legjelentősebb műve A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE AZ ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYOK ALATT.

  1857. május 11-én szabadult börtönéből hat évi fogság után TELEKI BLANKA, akinek életére anyai nagynénje, BRUNSZVIK TERÉZ volt jelentős hatással. Ő lett a magyar nőnevelés egyik úttörője. 1846-ban nyitott leánynevelő intézetében olyan kiváló emberek tanítottak, mint Vasvári Pál, Hanák János, Leövey Klára. 1851-ben szabadságharcosok bújtatása miatt letartóztatták és tízévi várfogságra ítélték. A fenti napon amnesztiával szabadult, de öt hónappal később a börtönben szerzett betegségek következtében ötvenéves korában meghalt.

  1945. május 11-én az amerikai hadsereg Salzburgban lefoglalta és hadizsákmánynak minősítette az ARANYVONATNAK nevezett szerelvényt, mely az MNB 30 tonnányi aranykészletét, devizatartalékait, nemzeti kincseket (pl. Corvinákat), és zsidóktól eltulajdonított értékeket menekített a Vörös Hadsereg elől nyugatra. A lefoglalt arany jó részét 1946-ban visszadták, ez lett az új forint fedezete, majd a műkincsek zöme is haza került.

  Márk Éva