Évfordulók május 11-én

2014.05.10 09:29

 330. május 11-én alapította I. (Nagy) Konstantin Konstantinápolyt. Konstantin (272-337) Mediolanumi (milánói) ediktumában vállalta keresztény hitvallását, ezért őt tartják az első keresztény császárnak, bár hitével kapcsolatban erős kétségek merültek föl. Lehetséges, hogy még a halálos ágyán sem vette fel a keresztséget.

 911. május 11-én halt meg a honfoglaló őseinkéletében is nagy szerepet játszó bizánci császár, VI. (Bölcs) Leó, aki melléknevét törvényalkotó tevékenysége miatt kapta. A bolgár Simeon cár ellen szövetkezett a magyarokkal, akik győzelemre álltak, míg Simeon segítségül nem hívta a besenyőket. Ezután a bolgárok legyőzték és adófizetésre kényszerítették Bizáncot. Leó törvénykönyve a Corpus Juris Civilis görög fordítása, bővítése és modernizálása többszáz évig volt a jogtudomány alapja.

1841. május 11-én született Pauler Gyula történész, levéltáros, író, ügyvéd, az MTA tagja. Fő kutatási területe az Árpád-kor volt, legjelentősebb műve "A magyar nemzet története az Árpád-házi királyok alatt".

1857. május 11-én szabadult börtönéből hat évi fogság után Teleki Blanka, akire anyai nagynénje, Brunszvik Teréz volt legnagyobb hatással. Ő lett a magyar nőnevelés egyik úttörője. 1846-ban nyitott leánynevelő intézetében olyan kiváló emberek tanítottak, mint Vasvári Pál, Hanák János, Leövey Klára. 1851-ben szabadságharcosok bújtatása vádjával letartóztatták és tíz évi várfogságra ítélték. A fenti napon amnesztiával szabadult, öt hónappal később a börtönben szerzett betegségek következtében 56 évesen meghalt.

MÁRK ÉVA