Évfordulók május 10-én

2015.05.09 06:27

  Május 10. A MADARAK ÉS FÁK NAPJA, melyet a világon először CHERNEL ISTVÁN ornitológus szervezett Magyarországon, 1902-ben.

  1280. május 10-én tett ígéretet III. Miklós pápa közvetítésével I. Rudolf német és I. Károly szicíliai király IV. LÁSZLÓ magyar király támogatására, az ellene lázadók leveréséhez.

  1436. május 10. körüli időpontban hagyta el végleg Magyarországot a korabeli Európa legtekintélyesebb uralkodója, Luxemburgi ZSIGMOND magyar király, az ország kormányzását a királyi tanácsra hagyva. Előbb Bécsbe, majd nyár elején Csehországba ment. A német-római császárrá is koronázott magyar és cseh király Morvaországban halt meg a következő év telén, a magyar trónon utóda leányának férje, Habsburg Albert lett. Zsigmondot végakarata szerint Váradon temették el Szent László sírja közelében, első felesége, MÁRIA királynő (I. Nagy Lajos leánya) mellé.

  1801. május 10-én tört ki az első "barbár háború", amikor észak-afrikai berber államok hadat üzentek az USA-nak, mert az nem volt hajlandó az arra haladó hajóira az addig fizetett sápot tovább emelni. YUSUF KARAMANLI pasa teljesíthetetlen követelésére válaszul JEFFERSON elnök hadihajókat vezényelt a térségbe és lövette Tripolit, a kalózok központját, ezzel hosszú időre véget vetve a kalóztámadásoknak.

  1877. május 10-én parlamenti kiáltványban nyilvánította ki állami függetlenségét ROMÁNIA, miután az orosz-török háborúban a győztes oroszokhoz csatlakozott. Első királyuk 1881-ben I. (Hohenzollern) Károly lett.

  1887. május 10-én megalakult a BUDAPESTI ÖNKÉNTES MENTŐEGYESÜLET. Első igazgatója a kezdeményező KRESZ GÉZA orvos, aki számos ismeretterjesztő cikket és felvilágosító könyvet írt. A mentőegyesületnek nagy szerepe volt az 1892-es budapesti kolerajárvány felszámolásában.A "születésnapra" emlékezve minden évben e napon adnak át jól megérdemelt kitüntetéseket és pénzjutalmakat az értünk dolgozó egészségügyieknek.

  Márk Éva