Évfordulók június 6-án

2015.06.05 18:17

Június 6-a NORBERT napja. A név germán eredetű, a Nordbertből alakult ki. Jelentése: észak + fényes, híres.

1707. június 6-án az ónodi országgyűlésen a nemesi sérelmekről kirobbant vitában Rakovszky Menyhért turóc
vármegyei alispánt fölkoncolták, Okolicsányi Kristóf turóci főurat  pedig megsebesítették. Tették mindezt azért,
mivel 1707. január 1-i körlevelükben Rákóczi Ferenc fejedelem nemesi szabadságot sértő rendeletei miatt a szomszédos vármegyéket a császárnak való meghódolásra biztatták.

1857. június 6-án gróf Széchenyi István és néhány más magyar nemes igyekezete eredményeképpen rendezték meg Pesten az első Magyar Általános Mezőgazdasági Kiállítást, melynek keretében kiemelkedő jelentőségű borverseny is zajlott.

1944. június 6-án a II. világháborúban megnyílt a második front: az angol-amerikai szövetséges haderő D. Eisenhower parancsnoksága alatt megkezdte a partraszállást Normandiában. A történelemben D-napként bevonult esemény elnevezése az angol disembarkation = partraszállás szó kezdőbetűjéből származik. Az Overlord fedőnevet viselő hadműveletet máig az egyik legnagyobb katonai hadműveletként tartja számon a történettudomány.


A szövetséges erők partraszállásában közel 3 millió katona mellett, 10 ezer repülőgép, 7 ezer hajó és sok száz páncélos vett részt. Csak június 6-án körülbelül 150 ezer katonát tettek partra a szövetségesek. A Utah partszakaszon a 4. amerikai gyalogos hadosztály, az Omaha nevűn az 1. amerikai gyalogos hadosztály, a Goldon az 50. brit gyalogos hadosztály, a Juno partszakaszon a 3. kanadai gyalogos hadosztály végül a Sword-ön a brit 3. gyalogos hadosztály egységei kezdték meg a hadműveleteket.


1992. június 6-án Gyulay Endre püspök Budapesten újra felszentelte a Phare-program keretében újjáépült gellérthegyi Sziklakápolnát, amely visszakerült a pálosok kezelésébe.

1992. június 6-án Margaret Thatcher bárónői rangot és vele életre szóló felsőházi tagságot kapott a brit királynőtől, elismerve 1979-től 1990-ig tartó miniszterelnöki tevékenységét.Topor István