Évfordulók június 6-án

2014.06.05 19:44

1707. június 6-án az ónodi országgyűlésen a nemesi sérelmekről kirobbant vitában Rakovszky Menyhért turóc vármegyei alispánt fölkoncolták, Okolicsányi Kristóf turóci főurat  pedig megsebesítették. Tették mindezt azért, mivel 1707. január 1-i körlevelükben Rákóczi Ferenc fejedelem nemesi szabadságot sértő rendeletei miatt a szomszédos vármegyéket a császárnak való meghódolásra biztatták.

1857. június 6-án gróf Széchenyi István és néhány más magyar nemes igyekezete eredményeképpen rendezték meg Pesten az első Magyar Általános Mezőgazdasági Kiállítást, melynek keretében kiemelkedő jelentőségű borverseny is zajlott.

1944. június 6-án a II. világháborúban megnyílt a második front: az angol-amerikai szövetséges haderő D. Eisenhower parancsnoksága alatt megkezdte a partraszállást Normandiában. A történelemben D-napként bevonult esemény elnevezése az angol disembarkation = partraszállás szó kezdőbetűjéből származik. Az Overlord fedőnevet viselő hadműveletet máig az egyik legnagyobb katonai hadműveletként tartja számon a történettudomány. Bővebben főoldalunkon olvashatnak az eseményről.
1992. június 6-án Gyulay Endre püspök Budapesten újra felszentelte a Phare-program keretében újjáépült gellérthegyi Sziklakápolnát, amely visszakerült a pálosok kezelésébe.
1992. június 6-án Margaret Thatcher bárónői rangot és vele életre szóló felsőházi tagságot kapott a brit királynőtől, elismerve 1979-től 1990-ig tartó miniszterelnöki tevékenységét.

Topor István