Évfordulók június 4-én

2014.06.03 19:25

1848. június 4-én Arany János és Vas Gereben szerkesztésében megjelent a Nép Barátja című hetilap azzal a céllal, hogy a népet felvilágosítsák a nagy változásról, a feudális kötöttségek felszámolásáról, annak módjáról, az új jogokról és kötelességekről, szinte minden oldalról felmerült. A lap június 4-től kezdve hetenként egyszer, minden vasárnap, negyedrét alakban látott napvilágot. Előfizetése az év hátralévő részére 7 forint 30 krajcár volt. Az első számot különösen sok példányban nyomták. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 600 példányra fizetett elő.

1852. június 4. Ferenc József megkezdte első magyarországi körútját, amely augusztus 14-ig tartott. Ennek legfontosabb állomásai a következők voltak: Pest-Buda, Kecskemét, Temesvár, Arad, Nagyvárad, Debrecen, Eger, Székesfehérvár, Pécs, Veszprém, Győr, Esztergom, Selmecbánya, Újvidék, Orsova, Gyulafehérvár, Nagyszeben, Marosvásárhely, Kolozsvár, Nagybánya, Munkács, Kassa, Eperjes, Lőcse, Túrócszentmárton, Nagyszombat és Pozsony.

1859. június 4-én a Ticino folyó bal partján található Magentánál az egyesült szárd-francia sereg vereséget mért az osztrákokra. Ez a vereség a Habsburg Birodalomnak Lombardia elvesztését jelentette.

1920. június 4-én az I. világháború győztesei Magyarország képviselőivel a versailles-i Nagy Trianon kastélyban
aláíratták a magyar békeszerződést. Az okmány szentesítette az Osztrák-Magyar Monarchia szétesését, valamint az ezeréves fennállását alig negyedszázaddal korábban ünneplő történelmi Magyarország felbomlását.

1940. június 4-én Hubay Kálmán és Vágó Pál nyilas képviselők törvényjavaslatot nyújtottak be a képviselőházban. Ebben azt javasolták, hogy a Volksbund által megtestesített népcsoportjogi követeléseket megadását az ország valamennyi nemzetisége számára terjesszék ki. A javaslatot a képviselőház június 11-i ülésén elvette. Az indoklás szerint: "a magyar államiságot alapjaiban támadja meg" az előterjesztett javaslat.

Topor István