Évfordulók június 3-án

2014.06.02 16:57

1444. június 3-án István bosnyák király törvénytelen fia, István Tamás ( Stjepan Tomasevic), akit Hunyadi János segített a bosnyák trónra ( a Cilleiek ellenében) és IV. Jenő pápa is elismert, és aki a várnai vereség után is teljes következetességgel kiállt Hunyadi mellett, a fenti napon évi 3000 aranyat és katonai segítséget ajánlott a magyar hadvezérnek. Ígéretét be is tartotta.

1621. június 3-án Németalföld országgyűlése megalapította a Nyugat-indiai Társaságot, kereskedelmi monopóliumot és gyarmatosítási jogot biztosítva a társaságnak Észak-Amerikában, Nyugat-Afrikában, és a Csendes-óceán szigetein. Ugyanezen a napon a megalakult Holland Nyugat-indiai Társaság elfogadta Új Hollandia alapító okiratát. Itt jött létre 1624-ben Új-Amszterdam. Negyven évvel később a gyarmat angol fennhatóság alá került, s a város a New York nevet kapta.

1807. június 3-án született Batthyány Kázmér politikus. Sokáig nem érdekelte Magyarország sorsa. Csak harminc éves kora körül kezdett el magyarul is tanulni, addig Nyugat-Európában utazgatott, 1843-44-től azonban már a felsőház egyik ellenzéki vezére volt és tüntetően magyar ruhát viselt. Jobbágyait felszabadította, birtokain óvodákat, iskolákat alapított. A szabadságharc alatt kormánybiztosként, majd a Azemere-kormányban több tárca minisztereként dolgozott. 1849 augusztusában követte Kossuthot az emigrációba, távollétében halálra ítélték. Párizsban halt meg. Hamvait születésének 180. évfordulóján hozták haza, és a siklósi várban lévő családi kriptában helyezték el.

1970. június 3-án halt meg Trencsényi-Waldapfel Imre klasszika-filológus, irodalomtörténész, vallástörténész. Barátság fűzte Radnótihoz, József Attilához, Kenyeres Imréhez. Az Új Idők Lexikona munkatársa, az ELTE rektora volt, az úttörő mozgalom egyik szervezője. Elsősorban görög-latin antikvitással, vallástörténettel, a magyar humanizmussal, a XX. sz.-i magyar- és világirodalommal foglalkozott. Ismeretterjesztő tevékenysége is jelentős, legismertebb műve e téren a Görög-római mitológia. Feleségével, Petrolay Margittal több kötet mesét adott ki. 62 évet élt.

MÁRK ÉVA