Évfordulók június 26-án

2014.06.25 10:59

1289. június 26-án egyházi nyomásra, IV. Márton pápa keresztes hadjárattal való fenyegetésére, IV. László a főpapok, bárók és nemesek fövenyi gyűlésén ígéretet tett, hogy szakít kunjaival és "kibékül" nehéz sorsú feleségével, Anjou Károly nápolyi király lányával, Izabellával, akit korábban a margitszigeti kolostorban tartott fogva, s csak Ladomér érsek határozott fellépésére engedett Esztergomba. Izabellát 9 évesen hozták Magyarországra, nevét Erzsébetre változtatták. Férjével, a tízéves IV. Lászlóval szinte semmilyen kapcsolatba nem került, Kun Erzsébet az anyakirályné sem törődött vele, következésképpen a kislányt számtalan megaláztatás érte. Köztudott volt a fiatal király vonzódása kun barátaihoz (melléknevét: Kun is innen kapta), szeretőit is a kun előkelők lányai közül választotta, feleségét pedig következetesen eltávolította a közeléből. IV. László meggyilkolása után az új király III. Endre (az Aranyágacska) anyagi biztonságot nyújtott elődje sokat szenvedett feleségének, aki visszatérve hazájába, kolostorba vonulva halt meg. Még negyven éves sem volt.

1506. június 26-án halt meg Candale-i Anna magyar királyné, II. Ulászló felesége, II. Lajos édesanyja. A Magyarországon rendkívül népszerű királyné komoly befolyással bírt férjére, akit nem véletlenül neveztek Dobzse (Jól van!) Lászlónak a magyarok. A francia és navarrai királyi házakkal rokonságban álló Annát 1502. szeptember 29-én koronázták királynévá. Első gyermeke, Anna 1503-ban született, némi csalódást okozva betegeskedő férjének és a trónutódlás miatt aggódó környezetnek. Tekintélye ennek ellenére nőtt, mert többek közt a kincstár pénzügyeit is rendbe tette; miként a velencei követ fogalmazott király és királyné volt egyszemélyben. Három héttel kisfia, a várva várt trónörökös, születése után gyermekágyi lázban meghalt. Mindössze 22 éves volt.

1941. június 26-án máig ismeretlen felségjelű repülőgép(ek) bombázták Kassát, Munkácsot és Rahót, mely elegendő ürügy volt, hogy magyar és német katonai körök nyomására Horthy kormányzó és Bárdossy László miniszterelnök hadat üzenhessen a Szovjetuniónak, bekapcsolódva a II. viálgháborúba a tengelyhatalmak oldalán.

Márk Éva