Évfordulók június 21-én

2015.06.20 19:38

1740. június 21-én egy esztendei bujdosás után visszatért Rodostóba a Rákóczi József oldalán hadba szállt száműzöttek csapata. A fejedelem fia, József apja halála után Rodostóba érkezett és átvette a fejedelem udvarának irányítását. A léha életet élő, adóságot adóságra halmozó herceg nem nyerte el a száműzetés keserű kenyerén élő bujdosók kegyelmét. Amikor 1738-ban az oroszok szövetségeseként Ausztria is bekapcsolódott a török háborúba, József maroknyi emigráns kíséretével Konstantinápolyba ment, ahol a
szultántól elnyerte az erdélyi fejedelmi címet. A fiatal trónkövetelő azonban még a háború befejezése előtt megbetegedett, és elhunyt a bulgáriai Csernavodában. A fejedelem nélkül maradt száműzöttek így egy esztendei havasföldi bujdosást követően visszatértek Rodostóba.

1771. június 21-én a Mária Terézia által a raguzai dominikánus kolostorból kiváltott Szent Jobbot a Schönbrunnból Budára szállították és ünnepélyesen átadták az angolkisasszonyok rendjének megőrzésre.


Ezt követően a királynő elrendelte Szent István napjának augusztus 20-án történő megünneplését.

1894. június 21-én a magyar Főrendiház elfogadta a kötelező polgári házasságról szóló törvényjavaslatot.

1942. június 21-én foglalta el Erwin Rommel a már előző évben is ostromolt Tobrukot. Jelentős számú brit hadifoglyot ejtettek, valamint ezzel lehetőségteremtődött a tengelyhatalmak csapatainak továbbnyomulására
Egyiptomba. Az 1942 őszi Fáklya (Torsh) hadművelet sikerei következtében a német-olasz csapatokat fokozatosan kiszorultak Észak-Afrikából, és 1943 tavaszára véglegessé vált a tengelycsapatok veresége az észak-afrikai fronton.

Topor István