Évfordulók június 16-án

2015.06.15 13:55

  MIKES JÁNOS szombathelyi püspök 1913-ban e napon helyezte el a SZENT MÁRTON hermát a szombathelyi székesegyházban. A Savariában született, (ma Sz.hely) és már életében nagy tiszteletnek örvendő TOURS-i püspök ereklyéjét Tours-ból kapta ajándékba a szent szülőhelye.

  1198. június 16-án engedélyezte III. INCE pápa IMRE magyar királynak, hogy keresztes hadjáratra tett fogadalmát elhalassza, míg az ország nyugalma helyre nem áll. Előző napon kiközösítéssel fenyegetve tiltotta meg a király öccsének, hogy fegyvert fogjon fivére ellen. A fiatalon meghalt Árpád-házi Imre és a későbbi II. Endre (András) III. Béla és Chatillon Anna fiai voltak.

  1521. június 16-án halt meg BAKÓCZ TAMÁS bíboros, esztergomi érsek, egy erdődi jobbágy fia, aki pappá lett bátyja segítségével tanulhatott. Egy hadjárat során sikerült felhívnia magára MÁTYÁS király figyelmét, attól fogva pályája meredeken ívelt fölfelé. Mindmáig ő az egyetlen magyar katolikus pap, akinek komoly esélye volt a pápai trónra.

  1647. június 16-án koronázta magyar királlyá IV. (Habsburg) FERDINÁNDOT Lippay György esztergomi érsek Pozsonyban. A tehetséges fiatalembert nagy gonddal készítették föl az uralkodásra, ám 20 éves korában himlőben váratlanul meghalt. Ekkor került trónra 17 évesen a papnak nevelt I. LIPÓT, a "leggyűlöltebb Habsburg", akinek nevéhez fűződik a Wesselényi-összeesküvés megtorlása, és a Rákóczi- szabadságharc kitörése.

  1654. június 16-án ült Svédország trónjára X. KÁROLY GUSZTÁV, akinek II. Rákóczi Györggyel kötött szövetsége - melyben Erdély és Svédország megtámadta Lengyelországot - magyar szempontból igen rossz véget ért. korok.webnode.hu/products/ii-rakoczi-gyorgy/

  Márk Éva