Évfordulók június 14-én

2014.06.13 09:34

1350. június 14-én I. Lajos  magyar király "maga is teljes fegyverzetben lovagolván csapatai között", 15 ezer magyar, 8 ezer német lovas és 4 ezer olasz gyalogos élén megkezdte második hadjáratát Nápoly ellen. A "nápolyi kérdés" hosszú ideig mérgezte a magyar- itáliai viszonyt, s bár Nagy Lajos semmi pénzt nem sajnált az Anjouk ottani trónigényének rendezésére, sem diplomáciai, sem katonai erőfeszítései nem vezettek eredményre.

1753. június 14-én született Chudy József, a magyar nyelvű opera megteremtője. Első művét Szalkay Antal szövegére komponálta Pikkó herceg és Jutka Perzsi címmel. Feltalálta a világ első távíró rendszerét, az egymástól 10 km-re lévő őrházak kivilágított ablakaira alapozva. Hasonló rendszert C. Chappe alakított ki, de míg ő híres lett, a magyar Chudyt elfelejtették.

1809. június 14-én zajlott a győri csata, az utolsó olyan katonai esemény, melyben nemesi felkelők - inszurgensek - vettek részt. A nemesek adómentességet élveztek, cserébe saját költségükön viseltek hadat, ha az országot támadás érte. A régimódi hadviselésnek a XIX. sz.-ra lejárt az ideje. A kiképzetlen, rosszul felszerelt, fegyelmezetlen felkelőknek esélyük sem volt Napóleon ellen, különösen az alapjaiban elhibázott osztrák hadvezetés mellett. Az osztrák vezérkar igyekezett a "gyáva" magyarokra hárítani a felelősséget, a történészek többségének véleménye szerint azonban a nemesek vitézül harcoltak; mégis a megfutamodás került be a köztudatba.

  Június 14. A VÉRADÓK VILÁGNAPJA Karl Landsteiner osztrák orvos és biológus emlékére, aki 1868-ban ezen a napon született. Ő fedezte fel 1901-ben az emberi vércsoportokat, majd kollégájával az RH-fektort is azonosította. 1930-ban Nobel-díjat kapott.

Márk Éva