Évfordulók június 13-án

2015.06.12 15:10

    1231. június 13-án halt meg a keresztény világ talán legnépszerűbb szentje PÁDUAI ANTAL, Szent Domonkos, Aquinói Szent Tamás és Assisi Szent Ferenc kortársa. Alig van katolikus templom, ahol ne lenne szobra. Neve latin eredetű, jelentése herceg, fejedelem, elöljáró.

  313. június 13-án függesztette ki a mediolanumi ediktumot  LICINIUS kelet-római császár Nicomédiában. A rendeletet közösen hozták I. Constantinus nyugat-római császárral milánói találkozásuk során, melyben először mondták ki a minden emberre - így a keresztényekre is - érvényes szabad vallásgyakorlást.

  1446. június 13-án adta ki a pesti országgyűlés által hozott törvényt HUNYADI JÁNOS. A döntés szabályozta és korlátozta a kormányzó hatáskörét, mely szerint csak bizonyos korlátok között gyakorolhatta a legfelsőbb hatalmat.

  1707. június 13-án kiáltotta BERCSÉNYI MIKLÓS, mikor a pozsonyi országgyűlés kimondta a Habsburg-ház trónfosztását: "EB URA FAKÓ!" A fakó szót pásztorkutyákra mondták a színük miatt, a mondat tehát annyit tesz: kutyának az ura kutya!

  1998. június 13-án halt meg LÁSZLÓ GYULA régész, történész, képzőművész egyetemi tanár. Tanult művészettörténetet, néprajzot, régészetet, földrajzot, tanárai voltak többek közt Csók István, Glatz Oszkár, Lyka Károly. Ő dolgozta ki a kettős honfoglalás elméletét, valamint a szvidéri - elméletként ismertté vált eredet-elméletet. Művei érdekfeszítő és elgondolkodtató olvasmányok.

  Márk Éva