Évfordulók június 13-án

2014.06.12 14:13

 313. június 13-án függesztette ki a mediolanumi ediktumot Licinius kelet-római császár Nicomediában. A rendeletet közösen hozták I. Constantinus nyugat-római császárral milánói találkozásuk során, melyben először mondták ki a minden emberre - így a keresztényekre is - érvényes szabad vallásgyakorlást.

1231. június 13-án halt meg Páduai Szent Antal, Aquinói Szent Tamás és Assisi Szent Ferenc kortársa, 36 évesen. A jelzett nap az ő egyházi ünnepe, a legnépszerűbb szenté, akihez a katolikusok minden bajukkal fordulnak. IX. Gergely avatta szentté 10 hónappal halála után, s gondoskodott arról, hogy ez idő alatt sírjánál csodák tömege történjen. Jelvénye a szamár lett egyik legendája alapján, mely szerint egy zsidó ember a szamarát a kehely és az ostya közé vezette, mert nem hitt abban, hogy Krisztus jelen van az oltáriszentségben. A szamár letérdelt a szentségek láttán.

1707. június 13-án " Eb ura fakó! József császár nem királyunk"! kiáltotta Bercsényi Miklós, amikor az ónodi országgyűlés kimondta a Habsburg-ház trónfosztását. A "fakó" szó pásztorkutyát jelentett (a színük miatt), a mondat tehát annyit tesz, kutyának kutya az ura.

2009. június 13. óta ez a nap a Magyar Feltalálók Napja annak emlékére, hogy 1941-ben e napon jelentette be világraszóló találmányát a C-vitamint Szent-Györgyi Albert.

Márk Éva