Évfordulók június 11-én

2015.06.10 18:37

Június 11-e Barnabás napja. Az arámi eredetű, bibliai név jelentése bizonytalan. A források három egymástól eltérő jelentést tulajdonítanak a névnek: így a vigasztalás fia, a prófétálás fia és a Nebo fia is lehetséges.


1509. június 11-én VIII. Henrik hathéttel apja halála után feleségül vette bátyja, Arthur özvegyét, Aragóniai
Katalint. A házasságkötéskor Henrik 18 éves volt, Katalin hercegnő 5 évvel és 5 hónappal volt idősebb férjénél. Katalin elbűvölte az ifjú uralkodót, olyannyira, hogy Henrik a pápai felmentést is megszerezte a pápától. Ez azért
bizonyult nagy dolognak, mert az egyház bizonyos rokonsági körön belül tiltotta a házasságot. Katalin 22 évig állt férje oldalán. Olyan időszakban, amikor Henriknek köszönhetően számottevő tényezővé vált az európai politikában. Öt gyermekük közül egyetlen egy sem maradt életben. Viharos válási procedúra után Thomas Cranmer, érsek hivatalosan is érvénytelenítette Aragóniai Katalin és VIII. Henrik házasságát. A pápa 1533-ban kiadott bullájában kimondta, hogy Katalin és Henrik házassága érvényes és nem engedélyezi a király újabb
házasságát.

1742. június 11-én Mária Terézia királynő és II. Frigyes porosz király megbízottai Szilézia központjában,
Boroszlóban angol közvetítéssel szerződést kötöttek. Ennek értelmében a királynő lemondott Szilézia nagy részéről.

1903. június 11-én Belgrádban a királyi palotában I. Sándor (Aleksandar Obrenovic) szerb királyt és Draga
királynét a Karadordevic-párt összeesküvő tisztjei lemészárolták.

2008. június 11-én gyújtogatás következtében leégett Erdély legmagasabb templomtornya, a besztercei szászok által épített 15. századi evangélikus templom.  Az 1563-ban gótikus stílusban épített templom, 76 m-es tornya a legmagasabb templomtorony egész Erdélyben. A templomot a századok során barokk és reneszánsz elemekkel egészítették ki. Kőből faragott szószéke 16. századi. 16.-17. századi keleti szőnyegeit szász
kereskedők adományozták.

Topor István