Évfordulók július 8-án

2015.07.07 13:08

  JÚLIUS 8. " Ezen a tájon olly hévség vagyon már két héttől fogva, hogy az aratásra kitódult munkások nem tsak számosan az hévségtől okozott betegség miatt haza verődni kénteleníttetnek, hanem két asszonyember déli nyugodalmakkor megfulladván el is temettettek." - írták 1781-ben Székesfehérvárott.

  Július 8. ELLÁK napja. Ellák a hun nagykirály, Attila legidősebb fia volt; neve - ha germán eredetű - tölgyet jelent, ha török - ez a valószínübb - akkor jelentése uralkodó, kormányzó, király.

  1167. július 8-án szenvedett súlyos vereséget Zimonynál III. ISTVÁN magyar király hadvezére DÉNES bácsi ispán (később majd nádor) MÁNUÉL bizánci császár unokaöccsétől. I. (Nagy) Mánuél II. Joannész és ÁRPÁD-HÁZI PIROSKA (Szent Eiréné) fia volt, akinek a magyarországi trónharcok - III. István és nagybátyjai között - jó ürügyet szolgáltattak területi hódításra, minthogy a nála nevelkedő bizánci trónörökös - a későbbi III. Béla - dalmát és horvát herceg is volt. A zimonyi vereség következtében Bosznia, Horvátország és a Szerémség bizánci uralom alá került, azonban a császár halála után III. BÉLA király a területeket maradéktalanul visszaszerezte.

  1611. július 8-án mért vereséget Brassó mellett Radu Serban a terjeszkedni vágyó erdélyi fejedelemre BÁTHORY GÁBORRA, akit a Porta visszaparancsolt addig elnyert területeiről. korok.webnode.hu/products/bathory-gabor/

  1676. július 8-án halt meg I. RÁKÓCZI FERENC, II. Rákóczi György erdélyi fejedelem és Báthory Zsófia egyetlen fia, akit kisgyermekként fejedelemmé választottak, de apja hibás politikai és háborús döntései miatt sosem került trónra. ZRÍNYI ILONA férje, II. RÁKÓCZI FERENC édesapja volt.

  MÁRK ÉVA