Évfordulók július 31-én

2014.07.30 16:06

1527. július 31-én a sereg élén Magyarországra érkező I. (Habsburg) Ferdinánd a Moson vármegyei Köpcsényben Szalaházi Tamás veszprémi püspök kérelmére esküvel fogadta, hogy az ország szokásait és jogait megtartja és hű őre lesz mindannak, amit II. András 1222-ben kelt Aranybullájában alaptörvényül szabott a király és az ország viszonyában.

1849. július 31-én a Fehéregyháza és Segesvár közti völgyben zajló ütközetben halt hősi halált Petőfi Sándor.

A csata kezdetén Petőfi Bem körül volt, ló és fegyver nélkül; Bem a délután egykor utasította Petőfit, hogy hagyja el a csatateret. Később különböző pontokon látták a költőt, amint a harc folyását figyelte és jegyezgette. A magyar sereg visszanyomása és egy részének bekerítése délután 5-6 óra körül történt. Ötkor még látták a Sárpatak hídján, ahol 200 székely ifjú katona 800 kozákkal küzdött. Egy Lengyel József nevű székelykeresztúri katonaorvos lóhátról kiáltott még neki, hogy fusson, mire ő - lova már nem lévén - futva elindult. Meghalni nem látta senki. A halott Petőfiről egy bizonyos August von Heydte osztrák őrnagy, (később ezredes) tanúskodott több évtizeddel később. Fogoly tisztek tanúvallomásukban "egy alacsony termetű, vézna, sárgás bőrű, szakállas, mellén átszúrt felkelőt" Petőfivel azonosítottak. A holttest mellett találtak egy Bemhez írt jelentést is a honvédcsapatok állásáról.

A tudomány mai állása szerint itt történt a költő halála. Más elméletek szerint hadifogolyként Szibériába hurcolták, ahol később vagy kivégezték, vagy természetes halállal meghalt. Ezekre az elméletekre azonban mindmáig nem találtak bizonyítékokat.

1944. július 31-én a szövetséges haderő egységei a július 25-e óta tartó avranches-i harckocsicsatában áttörték
a németek nyugati arcvonalának állásait. Ez eldöntötte a háborút.

1944. július 31-én Korzika fölött repülőgépével eltűnt Antoine de Saint-Exupéry francia író és repülő.

A háború alatt először a francia felderítőknél szolgált. Később New Yorkba szökött, és 1942-ben egy darabig Kanadában élt. Ám hamarosan visszatért Európába, hogy Franciaország felszabadításáért harcoljon. 44 éves korában, visszavonulása előtt még egy, utolsó küldetést vállalt: adatokat kellett gyűjtenie egy Rhône-völgyi német alakulatról. A bevetésről azonban nem tért vissza. Valószínű, hogy német vadászrepülőgépek lőtték le. Fő művei: A kis herceg, Déli futárgép, Éjszakai repülés.

Topor István