Évfordulók július 25-én

2014.07.24 14:48

1261. július 25-én foglalta vissza a nikaiai császár VIII. (Palaiologosz) Mihály Konstantinápolyt, melyet 57 évvel korábban a IV. keresztes háború során vettek el tőlük, majd ott Balduin flandriai gróf megalapította a Latin Császárságot.

1339. júliusában III. (Nagy) Kázmér lengyel király trónörökösödési szerződést kötött I. (Anjou) Károly magyar királlyal Visegrádon, mely szerint ha Kázmér fiúutód nélkül hal meg Károly valamelyik fiára száll a lengyel trón. Károly fia nevében ígéretet tett, hogy visszaszerzi Lengyelország elszakított részeit, új adókkal nem terheli a népet, jogaikat nem csorbítja, magyaroknak nem adományoz országos méltóságokat.

1948. július 25-én született Baka István költő, aki önmagát plebejusnak nevezte. Hétévesen Jókait és Vernét olvasott, nyolcévesen verseket írt. Kiváló fordító volt, a Tiszatáj munkatársa, Szekszárdon középiskolai tanár. Nehéz, súlyos betegség vitte el 47 éves korában. Versei megtalálhatók az interneten, legtöbb a MEK oldalain.

1943. július 25-én az angolszászok szicíliai partraszállása után puccsal megbuktatták és letartóztatták Mussolini fasiszta diktátort (fascio: vesszőnyaláb, latinul fasces). Otto Skorzeny különleges alakulata kiszabadította, ekkor Hitler miniszterelnökké nevezte ki a Salói bábköztársaság élére, amikor végre megbosszulhatta a történteket. A német bukás után szökni próbált, de a partizánok elfogták, és '45. április 28-án kivégezték.

Márk Éva