Évfordulók július 12-én

2015.07.11 18:33

Július 12-e DALMA és IZABELLA névnapja. A Dalma magyar eredetű női név, megalkotója Vörösmarty Mihály. A Zalán futása című eposzában férfinévként szerepelt. Valószínű, hogy szereplőjének jellemző tulajdonságára,  a testességére akart utalni, amikor a nyelvjárásban ismert dalma, azaz testes szót névként használta. Petőfi innen vette át, mint álnevet. Női névként először Vajda Péter költő alkalmazta 1839-ben. Az Izabella név eredetére két magyarázat van. Az egyik szerint az Erzsébet spanyol eredetű alakváltozata. A másik szerint  babiloni-héber eredetű a bibliai Izebel, Jesabel névnek a módosulása, aminek jelentése: Bál isten fölemelt, vagy: van úr.

1260. július 12-én miután a magyar had István királyfi vezetésével átkelt a Morván, majd Morvamezőn, Kroisenbrunn falu mellett kikényszerített csatában vereséget szenvedettek II. (Nagy) Ottokár cseh király hadaitól. Az ütközetben a magyarok oldalán részt vett Danyiil Romanovics halicsi, V. (Szemérmes) Boleszló kraakkói fejedelem és (Fekete) Leszek leczycai herceg. IV. Béla Rátót nembeli Loránd nádor közvetítésével békét ajánlott. A Magyar Királyság kénytelen volt lemondani a Babenbergek-örökségéről, Stájerországról és Ausztriáról, melyért másfél évtizede folyt a háborúskodás és megállapodtak abban is, hogy kisebbik fia, Béla elveszi Kunigundát, Ottó brandenburgi őrgróf lányát.

1806. július 12-én írták alá Párizsban a rövidéletű Rajnai Szövetség - tizenhat német állam szövetsége francia védnökség alatt - létrehozásáról szóló szerződést, mely egyben a Német-római Birodalom és a császári cím megszűntét is jelentette.

1944. július 12-én a minisztertanács ülésén Sztójay Döme ismertette Hitler válaszát a 7.800 zsidó kivándoroltatására vonatkozó kéréssel kapcsolatban. 1944. július 10-én ugyanis Adolf Hitler beleegyezett, hogy, a korábbi ajánlatnak megfelelően, 7.800 zsidó a semleges államok segítségével kivándoroljon Magyarországról, ha a többieket deportálják. Ugyanezen a napon spanyol ajánlat érkezett a Zsidó Tanácshoz 500 gyereknek Tangerba való befogadásáról.

1962. július 12-én, 50 évvel ezelőtt a londoni Marquee klubban adta első koncertjét a Rolling Stones brit rock zenekar.

Topor István