Évfordulók január 4-én

2015.01.03 11:26

1725. január 4-én halt meg BETHLEN KATALIN, Bethlen Gergely erdélyi főgenerális leánya, II. APAFI MIHÁLY fejedelem korok.webnode.hu/products/v-/ nehéz sorsú felesége. Neki tulajdonítják a "Mint gyors szarvast ha vadász sért" kezdetű szépéneket, melynek költői szépségére Kazinczy hívta fel a figyelmet.

1756. január 4-én született BORÁROS JÁNOS Pest városi főbírája, alpolgármestere, politikus, Pest országgyűlési követe. Jelentős szerepe volt a városrendezésben és ő nyitotta meg a nagyközönség előtt a városligetet. Vagyonát jóléti alapítványokra hagyta. Halála után negyven évvel róla nevezték el a IX. kerület (addig Fa tér nevet viselő) területét.

1804. január 4-én született BÁTORI-SCHULCZ BÓDOG honvédezredes. A Bátori nevet katonái adták neki, ezt később hivatalosan is fölvette. A szabadságharc számos csatájában tüntette ki magát, utoljára Klapka György helyettese lett Komáromban, ezért a vár kapitulációjakor ő is amnesztiát kapott. Ettől fogva plébános bátyjánál visszavonultan élt. Emlékiratait 1870-ben adták ki Pesten.

1869. január 4-én kapott megbízást RÁDAY GEDEON a délvidéki közbiztonság helyreállítására. Vizsgálóbírójával, Laucsik Mátéval közösen kemény kézzel, vasszigorral oldották meg a feladatot. 554 bűncselekményt felderítve felszámolta az alföldi "rablószövetkezetet", Rózsa Sándor hírhedt rablóbandájával együtt. Ráday gróf Mészáros segédtisztjeként harcolta végig a szabadságharcot, de dolgozott Szemere Bertalan minisztériumában is . 72 élvet élt.

1942. január 4-én kezdett megtorló akcióba DÉLVIDÉKEN a magyar hadsereg egy 40 fős partizánosztag támadására válaszul. A razziák során kb. ezer szerb polgárt öltek meg. Két héttel később a karhatalmi erők körülzárták Újvidéket, s az idehúzódó partizánokra hivatkozva "tisztogatásba" kezdtek, melynek során 2550 szerbet, 743 zsidót és más nemzetiségűt (köztük tizenegy magyart) gyilkoltak meg. Az áldozatok között 147 gyermek is volt. Az akcióért RETTENETES ÁRAT fizettek a délvidékiek: 1944/45-ben a szerbek több tízezer - zömmel magyar - embert gyilkoltak le és dobáltak jeltelen tömegsírokba. Ezek az ártatlan civilek - és nem gyilkosaik! - a szerb parlament 2006-os döntéséig háborús bűnösnek minősültek!

Márk Éva