Évfordulók január 27-én

2014.01.26 18:54

1163. január 27-én került trónra unokaöccse, III. István (II. Géza fia) ellenkirályaként IV. István, II. (Vak) Béla és Ilona szerb hercegnő harmadik fia. Élete állandó harc volt a magyar korona megszerzéséért, mert féktelen hatalomvágy fűtötte, annyira, hogy hűbérül ajánlotta az országot Bizáncnak, segítségükért cserébe. Mindössze öthónapi országlásra futotta erejéből. A törvényes királytól elszenvedett vereség után élve távozhatott Bizáncba, ahonnan még többször kísérelte meg visszaszerezni trónját, sikertelenül. 1165-ben korábbi hívei megmérgezték.

1142. január 27-én született Árpád-házi Szent Margit, a tatárdúlás elől menekülő királyi pár, IV. Béla és Laszkarisz Mária bizánci hercegnő leányaként a dalmáciai Klisszában. Fogadalmuknak megfelelően kisgyermekként apácák kezébe adták, szüleivel tehát nemigen lehetett személyes kapcsolata (bár ez nem volt szokatlan az uralkodói vagy főúri családokban). Apja domonkos zárdát építtete a Nyulak szigetén, itt élte le rövid életét a királyleány. Politikai megfontolásból többször is férjhez akarták adni; máskor soha, de ezekben az esetekben megtagadta az engedelmességet. Felnőtt fejjel, meggyőződésből tett fogadalmat, s úgy élt, hogy szentté avatási folyamata halála után azonnal megkezdődött. A perről tanúvallomások maradtak fenn, életéről, csodatetteiről fennmaradt írások közül az ún. "legrégibb legenda" 1271-75 között íródhatott. Az első magyar nyelvű Margit-legenda Ráskai Lea kódex-másoló apáca kézírásával maradt ránk.

1821. január 27-én született gróf Teleki Sándor, Liszt Ferenc és Petőfi barátja. Neves költőnk az ő koltói kastélyában töltötte mézesheteit Júliájával, ott íródott a Szeptember végén c. verse. Teleki Bem apó ezredese volt, emiatt az aradi várbörtönbe zárták, ahonnan szerencsésen megszökött, ezért csak távollétében tudták halálra ítélni. Franciaországi emigrációjában Victor Hugo és Alexandre Dumas barátja lett. 1859-ben Garibaldihoz csatlakozva megszervezte a magyar légiót, amelynek egy ideig parancsnoka volt. A kiegyezést követően amnesztiában részesült, és visszakapta elkobzott vagyonát. Hazatérve tagja lett a Kisfaludy Társaságnak és a Petőfi Társaságnak, valamint alapítója volt a Magyar Történelmi Társulatnak.

Márk Éva