Évfordulók január 25-én

2015.01.23 16:37

    Január 25. a katolikus egyházban PÁL apostol megtérésének napja. Szent Pál a misszionáriusok és a teológusok védőszentje. A "damaszkuszi úton" történt csodás eseményt, a Pál-fordulás pillanatát minden keresztény ismeri.

1688. január 25-én született JURAJ JÁNOSIK híres szlovák betyár. Tizennyolc évesen beállt Rákóczi seregébe, majd kényszersorozással a császári hadseregbe került, végül a betyárok közé állt, és ő lett a kapitányuk, míg el nem fogták. Megkínozták és halálra ítélték, de nem a zsiványságért, hanem a szabadságharcban való részvételéért. Az idők során szlovák nemzeti hőssé nemesedett. 1713. márciusában végezték ki.

1717. január 25-én a Szebenben év elején megnyitott országgyűlésen NÓTÁZTATTAK (ítéltettek fő- és jószágvesztésre) a Rákóczival kibujdosott és még vissza nem tért erdélyi kuruc főurak, köztük székelyek (Mikes Kelemen, Cserei János, Kálnoki Mihály, Dózsa Mihály). A súlyos ítéletet elővigyázatosságból hozták meg, nehogy a török háború folyamán itthon zavart okozzanak. Az emigránsok közül többen be is törtek egy tatár sereggel, de Károlyi Sándor Marosvásárhelyen szétverte őket.

1826. január 25-én született GYULAI PÁL költő, író, irodalomtörténész, Arany János barátja, 1858-tól Szendrey Mária (Júlia húga) férje. Nevelősködött Bethlen János fiai mellett, 1848-ban ő a kolozsvári ifjúság szóvivője, de csak bíztat, lelkesít, ő maga nem vesz részt a harcokban.

Márk Éva