Évfordulók január 21-én

2015.01.20 16:46

  Január 21. SZENT ÁGNES, a szüzesség és a szüzek, a kertészek, a jegyespárok, a leányok és a nemi erőszak áldozatai védőszentjének ünnepe, mártíromságának évfordulója. Életéről nincsenek megbízható adatok, kivégzéséről legendák születtek. Azért kellett meghalnia, mert nem volt hajlandó megtagadni keresztény hitét.

1188. január 21. körül tájékoztatta II. (Plantagenet) Henrik angol király, III.BÉLÁT, hogy a francia királlyal együtt részt kíván venni a III. keresztes hadjáratba, s kérte hogy a magyar király biztosítson számukra szabad átvonulást országán és gondoskodjék élelemről. Béla támogatta a kérést, de Henrik halála miatt a terv meghiúsult. Az angol sereget Henrik fia I. (Oroszlánszívű) Ridárd vezette, de nem Magyarországon át.

1531. január 21-én kötöttek három hónapra szóló, később többször meghosszabbított fegyverszünetet I. JÁNOS és I. FERDINÁND magyar királyok megbizottai. Ez volt az országszakadás tényének első közjogi elismerése.

1823. január 21-én született MADÁCH IMRE. Tizennégy évesen kéziratos hetilapot szerkesztett Pál öccsével Litteraturai Kevercs címmel, amit a család olvasott. Bár gyakran betegeskedett, egyetemi évei alatt aktív életet élt amíg Pesten lakott a család. Az 1848/49-es szabadságharcban betegsége miatt nem vehetett részt, de a nemzetőrség szervezésát elvállalta. A bukás után felkelőket bújtatott, ezért 1852-ben bebörtönözték, ott írta meg Lucifer címmel AZ EMBER TRAGÉDIÁJA első változatát. Mindössze 41 évet élt.

1849. január 21-én halt hősi halált Nagyszeben első, sikertelen ostrománál zabolai MIKES KELEMEN gróf, honvédtiszt, akit Bem az erdélyi hadsereg lovassági főparancsnokává léptetett elő. 29 évet élt.

Márk Éva