Évfordulók január 20-án

2015.01.19 15:16

 288. január 20-án halt vértanúhalált SZENT SEBESTYÉN. A hívők hozzá fohászkodtak járványok idején, de ő a kézművesek védőszentje is. Ugyanez a nap az ünnepe SZENT FÁBIÁNNAK, aki azért lett a 20. pápa, mert a választáskor feje fölött egy fényes galamb jelent meg.

1229. január 20-án engedélyezte IX. Gergely pápa Csák Ugrin kalocsai érseknek a VI. sz.-ban elpusztított sirmiumi püspökség helyén újjáalapítandó szerémi püspökség létrehozását, főleg az ortodoxok és a patarénusok ( népi mozgalom a szociális és vallási bajok orvoslására) megtérítése céljából.

1270. január 20-án halt meg BOLDOG ÖZSÉB, a pálos rend megalapítója. Gyöngyösi Gergely kódexe szerint híres magyar családból származott. Kapcsolatban állt a pilisi remetékkel, maga is olyan életre vágyott, és el is vonult. Egy imádkozás alkalmából látomása volt és hangot hallott: "Özséb, gyűjtsd össze a remetéket egy szeretet-közösségbe!". Az első monostor a Mecsek egyik legszebb pontján, a Jakab-hegyen épült, romjai ma is láthatóak, csodaszép kiránduló környezetben. IV. Orbán pápa hagyta jóvá a magyar szerzetesrend, a pálosok működését.

1692. január 20-án indult a száműzetésben élő THÖKÖLY IMRE által elfogott Donatus Heisler császári tábornokért kicserélt ZRÍNYI ILONA Bécsből férjéhez. A házaspár május 14-én találkozott a szerbiai pozsreváci táborban.

1969. január 20-án gyújtotta fel önmagát BAUER SÁNDOR 17 éves szakiskolás, autószerelő tanuló, aki az erdészeti szakközépiskolába akart menni, de jó eredménye ellenére sem vették fel. Sokat olvasott, főleg a történelem érdekelte, környezete csodabogárnak tartotta. Kihallgatási jegyzőkönyvében szerepel: "alaposan tartani kell attól, hogy szabadlábon való hagyása esetén a még fel nem derített és ki nem hallgatott személyekkel összebeszélve a büntett felderítését nehezítené". Testének 15%-a másod- és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett, mégis meghalt három nappal később. Rokonainak, barátainak írt búcsúleveleiben ilyen sorok szerepelnek: "Azt üzenem, eszme nélkül nem él, csak létezik az ember...". A szüleinek írottakból egy megdöbbentő sor: ..."szeretnék élni, de most szénné égett holttestemre van szüksége a nemzetnek". Egy barátjának így írt: "Ti meg fogjátok érteni... Éljen a cseh, lengyel, német, román és magyar proletariátus!

Márk Éva