Évfordulók január 19-én

2014.01.18 14:27

  379. január 19-én Sirmiumban császárrá választották Theodosiust, aki 16 évig uralkodott. Neki sikerült utoljára egyesíteni a római birodalmat, s ő volt az is, aki halála előtt megosztotta a császárságot keleti és nyugati részre két fia, Honorius és Arcadius között. Ezzel a döntésével véglegessé vált a birodalom széttagoltsága.

  399. január 19-én született Szent Pulcheria a konstantinápolyi szenátus által Augusztává nyilvánított bizánci császárnő.  A tehetséges, művelt leány irányította két évvel fiatalabb öccsét, II. Teodóziuszt, ő szabta meg neveltetése irányát, s később feleséget is ő talált neki. Vakbuzgó keresztény volt, minden más vallást, különösen a nesztoriánusokat (Krisztus emberi mivoltát hirdetők), a pogányokat és a zsidókat üldözte. Templomokat építtetett, támogatta a rászorulókat, adományokkal segítette a nélkülözőket. Pár évre zárdába vonult, de öccse halálakor, hogy megakadályozza egy törtető eunuch császárrá választását, maga vette át a hatalmat, miután névleges házasságot kötött egy katonatiszttel. 453-ban halt meg, a római katolikus és az ortodox egyházak egyaránt szentként tisztelik.

1921. január 19-én született Mészöly Miklós Kossuth-díjas író, a Demokratikus Charta egyik szóvivője, 1990-től a Magyar Írók Szövetsége vezetőségi tagja. Születési neve Molnár volt, írói nevét 1948-ban vette föl. 1942-ben szerzett jogi diplomát. 1944-ben rövid frontszolgálat után megszökött, majd szovjet hadifogságba került. Hazatérve munkásként dolgozott, s közben írt. Műveit többszöt betiltották, gyakran előfordult, hogy semmilyen munkát nem kapott, Szinte mindent írt: mesét, verset, novellát, publicisztikát, esszét, regényt, tanulmányt, drámát. Felesége dr. Polcz Alaine író, tanatológus, aki 1991-ben létrehozta a Magyar Hospice Alapítványt.

Márk Éva