Évfordulók január 17-én

2015.01.16 16:42

   Január 17. REMETE SZENT ANTAL, a kisállatok védőszentjének ünnepe. (A hozzá kapcsolódó hiedelmek és szokások idővel Páduai Szent Antalhoz kezdtek kapcsolódni.) Hagyományai főleg a hazai délszlávok körében élnek. Szent Antal tüzének nevezték az orbáncot és a hozzá hasonló mérgezéseket. A kór elleni - Remete Szent Antalhoz szóló - ráolvasások archaikus darabjai a bukovinai székelyeknél és a moldvai csángóknál maradtak fenn.

1377. január 17-én XI. GERGELY pápa Avignonból visszaköltözött Rómába, így ő volt az utolsó Avignonban székelő egyetemes pápa. A francia klérus erőteljes tiltakozása ellenére sikerült Szent Péter városába vinnie a pápai székhelyet. Egy évvel későbbi halála után VI. Orbán lett a pápa, de mert megtagadta a visszatérést Avignonba, a francia bíborosok ellenpápát választottak. Ettől kezdve negyven éven át két, sőt három pápa uralkodott, akik egymás híveit kölcsönösen kiátkozták. Az 1414-ben összehívott konstanci zsinat LUXEMBURGI ZSIGMOND nyomására az akkori három pápát lemondatta és V. Mártont megválasztotta, ezzel véget ért a nyugati egyházszakadás.

1468. január 17-én halt meg az albán történelem legkiemelkedőbb alakja KASZTRIÓTA GYÖRGY, az albánok nemzeti hőse, az Albánia Sárkányának is nevezett SZKANDER BÉG, aki megteremtve az albán törzsek egységét 25 éven át tartóztatta fel a Nyugat-Balkán felé is terjeszkedni akaró török birodalmat. Harcában a nyugati hatalmak folyamatosan segítséggel hitegették, de sosem tartották be ígéretüket. Egyetlen szövetségese HUNYADI JÁNOS volt, de sajnálatos módon két közös csatájuk vereséggel végződött. György 9-10 évesen került a szultáni udvarba túszként, ahol katonaiskolába járt,megtanult törökül, arabul, görögül és olaszul; felnőttként belépett a hadseregbe, fölvette az Iskender nevet, és katolikus hitről áttért az iszlámra. Egy Hunyadi ellen vívott vesztes csata után katonáival Albániában ügyes csellel visszaszerezte ősei tulajdonát, majd fölvette az Albánia fejedelme címet. Éveken át harcolt a bosszúszomjas Murád szultán ( jan.16-i évfodulók! ) ellen, ám közben Brankovics György szerb despota árulása következtében elveszett a győzelem esetén tartós békét ígérő második rigómezei ütközet. Másfél évvel később Murád százezres sereggel támadt a Kasztrióták fellegvárára, de nem tudta elfoglalni, és húszezer halottat maguk mögött hagyva visszavonultak. Egész Európa lelkesen ünnepelte a fejedelmet, ígéretekkel halmozták el, amelyekből szintén nem teljesült semmi. Egyetlen igaz szövetségese Hunyadi János halála elkeserítette, de magára hagyatva is számos győzelmet aratott a II. Piusz pápa által "KISZTUS BAJNOKÁNAK" nevezett albán törökverő hős, így előbb 3, majd 10 éves békét tudott kötni II. Mehmed szultánnal. Malária okozta halála után hamarosan széthullott az albán egység, s az ország 450 évre török fennhatóság alá került.
Márk Éva