Évfordulók január 15-én

2015.01.14 15:47

   JANUÁR 15. REMETE SZENT PÁL ünnepe. Ő volt az első ismert nevű keresztény remete, a sivatagi atyák egyike. Az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a Pálosok névadója, akik őt tekintették példaképüknek, szellemi ősüknek.

1535. január 15-én jelentette be VIII. HENRIK angol király, hogy ő az anglikán egyház feje. Henrik hiú, hirtelen természetű ember volt, habzsolta a testi gyönyöröket, ugyanakkor nagy műveltségre tett szert, mert imádott olvasni, szerette a zenét, a költészetet és a lovagi játékokat. Hírnevet, sőt hírhedtséget hat házasságával szerzett magának, s azzal, hogy a hat asszony közül kettőt kivégeztetett. Egyikük az a Boleyn Anna volt, aki miatt szakított a pápával és a katolikus egyházzal.

1559. január 15-én koronázták meg I. ERZSÉBETET, VIII. Henrik és Boleyn Anna lányát, akinek uralma alatt Anglia tengeri és kereskedelmi nagyhatalom lett. Nővérét I. (Véres) Máriát, VIII. Henrik és Aragóniai Katalin leányát követte a trónon. Nem ment férjhez, gyermektelenül halt meg 70 éves korában.Utóda I. Jakab, örök ellenségének Stuart Máriának a fia lett, aki Anglia első Stuart-házi uralkodója volt.

1595. január 15-én halt meg II. MURÁD oszmán szultán, II. (Részeges) Szelim (korok.webnode.hu/products/ii-reszeges-szelim/) fia, Nagy Szulejmán és Hürrem szultána unokája. Trónra lépésekor öt öccsét ölette meg. Ő és a trónon őt követők is főleg a háremmel voltak elfoglalva uralkodásuk alatt. A birodalom hanyatlani kezdett, csak a zseniális államférfi SZOKOLI MEHMED nagyvezírnek köszönhetően ez még nem látszott. A nagyvezír meggyilkolása után  Murád igyekezett kézben tartani birodalma ügyeit, nem sok sikerrel, mert a legfontosabb államügyeket a háremben döntötték el. A történetírók Murád korát emelik ki, mint azt az időszakot, melyben a nőuralom kezdődött.

Márk Éva