Évfordulók január 14-én

2015.01.13 12:23

1163. január 14-én halt meg II. LÁSZLÓ, II. (Vak) Béla király harmadik fia. Ő és fiatalabb bátyja István is fellázadt a törvényes uralkodó, az elsőszülött II. Géza ellen, amiért menekülniük kellett. Géza halála után a Bizánchoz húzó István helyett a magyar urak Lászlót választották királynak. Mindössze fél évig uralkodott, halálát valószínűleg mérgezés okozta.

1301. január 14-én halt meg III. ENDRE, miként Kézai Simon mondta: "Letörött az Árpádok fényes fájának utolsó aranyágacskája". Apja II. Endre és Estei Beatrix utószülött fia István volt, anyja a dúsgazdag velencei kereskedőcsalád leánya, Tomasina Morosini. A bizonytalan származású fiút a Morosiniak trónörökösként nevelték és igazuk lett. IV. (Kun) László halála után 1290. július 23-án Székesfehérvárott megkoronázták. Nehéz küzdelem várt rá: bent a növekvő hatalommal rendelkező kiskirályok, kívül a trónkövetelők ellen. Nem volt sem elég ereje, sem elég ideje a helyzet konszolidálására. A nápolyi Caroberto (a későbbi I. Károly, vagy tévesen Károly Róbert) már az ország belseje felé tartott segítőivel, amikor váratlanul - gyaníthatóan méregtől - meghalt.

1688. január 14-én adta fel Munkács várát ZRÍNYI ILONA, miután a várbelieknek teljes közkegyelmet alkudott ki, s elérte hogy gyermekei megtarthassák vagyonukat. Három nappal később a császári őrség bevonult a várba. Zrínyi Ilonáról bővebben itt:korok.webnode.hu/products/feher-liliom-fekete-gyaszban-zrinyi-ilona1/ Külön felhívom olvasóink figyelmét a "férfilelkű asszony" fiához, II. RÁKÓCZI FERENCHEZ írott búcsúlevelére.

1872. január 14-én halt meg NAGYAJTAI KOVÁCS ISTVÁN történész, jogász. 1799-ben született Nagyajtán unitárius székely családban. Édesanyja mindig sokat olvasott neki, így "a történelmet már gyermekkoromban megkedveltette velem" - jegyzi meg emlékirataiban. A húszas éveiben járt amikor többen, köztük Brassai Sámuel felismerték benne a történetírói tehetséget. Fő kutatási területe az erdélyi fejedelemség és a székelység történelme. Ő volt a XIX. sz. első jelentős történetírója.

Márk Éva