Évfordulók január 12-én

2015.01.11 15:02

1458. január 12-én kötött egyezséget Szegeden Hunyadi János özvegye és sógora SZILÁGYI ERZSÉBET és SZILÁGYI MIHÁLY Garai László nádorral és feleségével Alexandra tescheni hercegnővel MÁTYÁS királlyá választása és Garai Annával kötendő házassága ügyében. A terv Hunyadi Mátyás és Podjebrád Katalin eljegyzésével meghiúsult.

1685. január 12-én vette feleségül a legnagyobb titokban XIV. LAJOS a NAPKIRÁLY Francoise d' Aubigné-t, ismert nevén Madame de Maintenont. Az asszony első férje a nála 20 évvel idősebb, súlyos testi fogyatékosságban szenvedő neves költő Paul Scarron volt, aki az egyszerű neveltetésű, de intelligens és tanulni vágyó lányból művelt, kultúrában jártas hölgyet faragott. Férje házában találkozott M. de Montespannal, aki meghívta a királytól származó gyermekei mellé nevelőnek, amikor megözvegyülve a nyomor szélére jutott. Ekkor ismerte meg a király, aki látva, milyen szépen bánik a gyermekekkel Maintenon márkinőjévé nevezte ki, s hagyta, hogy egyre nagyobb személyes befolyásra tegyen szert. Bár a király döntéseiben nem játszott nagy szerepet, már-már puritán, erkölcsös viselkedése, visszafogottsága hatott az öregedő férfire; lassan megszűntek a pazarló ünnepségek, lakomák, színházi előadások. A király halálakor visszavonult a "Szent Lajos király háza" nevű intézménybe, melyet korábban ő alapított vagyontalan nemeskisasszonyok számára. 83 évet élt.

1782. január 12-én adta ki szekularizációs rendeletét II. JÓZSEF, melyben feloszlatta azokat a szerzetesrendeket, amelyek nem tanítással vagy gyógyítással foglalkozak, ezenkívül mintegy 140 kolostort. Ennek kapcsán esett meg a FORDÍTOTT KANOSSZA - JÁRÁS: VI. Piusz Bécsbe utazott abban a reményben, hogy megváltoztathatja a császár döntéseit, de nem járt sikerrel.

1945. január 12-én halt meg KÚNOS IGNÁC nyelvész, turkológus, a török népköltészet gyűjtője, kutatója. A Budapesti Tudományegyetemen szerzett tanári és bölcsészdoktori diplomát. Mestere volt Vámbéry Ármin, az ő bíztatására fordult a török nyelv felé, majd sikerült Anatóliába utaznia. Öt évet töltött ott a török folklórt kutatva, felölelve a teljes népi kultúrkincset. Úti jegyzeteiben érzékletesen mutatta be az anatóliai nép életét. Több munkája török nyelven is megjelent.

Márk Éva