Évfordulók február 7-én

2015.02.06 17:29

1386. február 7-én merényletet hajtottak végre II. (Kis) Károly magyar király ellen. A tervet Garai, a nádor eszelte ki részletesen. A gyilkosságot Forgács Balázs pohárnokmester vállalta magára, amiért megkapta Gimes váráért és a hozzá tartozó nagy uradalmakért. Kezdetben minden a terveknek megfelelően zajlott. Károly megérkezett Visegrádra a volt királynőkhöz, hogy tárgyaljon velük. Nem tudni, hogy zsoldosait ő maga bocsátotta-e el, vagy megunták a kint várakozást. A lényegen, hogy a király védtelen maradt. Innentől egyre bonyolultabb az események rekonstruálása, a már említett forrásbőség, pontatlanságok, eltérések miatt. A források egyetértenek abban, hogy a többszöri találat a fején érte Károlyt, homlokán, szemöldökén, illetve bal szemén, amit el is vesztett. Halálának közvetlen okát nem ismerjük, egyesek szerint súlyos sebesülésébe halt bele, mások a mérgezés és/vagy megfojtás mellett érvelnek. Bárhogyan is történt a király február 28-án már halott volt. Szertartás nélkül hantolták el a visegrádi bencés kolostor közelében. Erre azért került sor, mivel a pápa egy korábbi szembekerülés miatt kiátkozta. Az utolsó Anjoukról honlapunkon Márk Éva tanulmányát ajonlom olvasóink figyelmébe. korok.webnode.hu/products/az-utolso-anjouk-magyarorszagon-/

 

1478. február 7-én született Londonban Thomas More (Morus Tamás) angol jogász, író, költő, államférfi. Számos magas hivatali tisztséget töltött be, 1529 és 1532 között a lordkancellár címet is viselte. Jelentős befolyással volt az angol jogra, főképp az egyenlőség előtérbe helyezésével. Ő alkotta az utópia szót, amelyet egy ideális elképzelt sziget népére használt, melynek politikai rendszerét egy 1516-ban megjelent könyvben az Utópiában írt le. Visszautasította VIII. Henrik felkérését, hogy vezesse az anglikán egyházat. Ennek következtében politikai karrierje véget ért, majd árulásért kivégezték. A katolikus egyház 1935-ben avatta szentté, az anglikán egyház 1980-ban vette fel szentjei közé.

1812. február 7-én született Charles Dickens a 19. századi angol irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja. Élete során 19 regényt írt, amelyek mind sikeresek lettek, és egyet befejezetlenül hagyott. Egyesek szerint ő volt az angol nyelv legkiválóbb művelője, regényei mind a mai napig folyamatosan megjelennek angol nyelven. Regényei a klasszikus irodalom gyöngyszemeinek számítanak, és az egész világon ismertek. Twist Olivér, Karácsonyi ének, A Pickwick klub, David Copperfield, csak hogy néhány címet említsünk az ismertebbek közül, amelyeket filmen is láthattunk.

 

1971. február 7-én a svájci nők Európában szinte utolsóként kapták meg választójogot. A női választójogról népszavazáson döntöttek, amely megadta a jogot a nőknek, ugyanakkor az is tény, hogy ezt követően még húsz évnek kellett eltelni ahhoz, hogy az egyes kantonok be is vezessék. 1990-ig Appenzell Innerrhoden kanton volt az utolsó, ahol nem szavazhattak nők. Az ezt bíróságig menő harcban kivívó nőt és családját a bíróság döntése után névtelen telefonokkal és levelekkel fenyegették.

 

1992. február 7. Ezen a napon írták alá a maastrichti szerződést (hivatalosan Szerződés az Európai Unióról) az Európai Közösség tagjai. Hatályba viszont a Delors Bizottság idején csak 1993. november 1-én lépett. A szerződés az Európai Unió megalakulásához vezetett. A szerződés tartalmazta az euró bevezetésének körülményeit, és itt jelenik meg az Unió hárompilléres szerkezete. A három tartópillér: az Európai Közösségek, a közös kül- és biztonságpolitika és a bel- és igazságügyi együttműködés. Az első pillért az Európai Gazdasági Közösség, az Európai Szén- és Acélközösség és az Euratom alkotja. A második pillér alapja az Európai Politikai Együttműködés. A harmadik pillért azok a jogszabályok alkotják, amelyek az igazságszolgáltatást, a menedékjogot és a bevándorlást hangolják össze.