Évfordulók február 5-én

2014.01.26 21:32


 

1849. február 5-én a Szepes vármegyei Branyiszkó-hágónál Guyon Richárd ezredes hadosztálya kegyetlen körülmények között áttörte Schlik altábornagy északi állásait. Ezzel a tettel szabaddá vált az út Görgei hadteste előtt Kassa felé, így megnyílt a lehetőség a honvédsereg főerőinek egyesülésére. Ugyanezen a napon a korábban Bem által kiűzött Karl Urban alezredes Bukovinából betört Erdélybe.1919. február 5-én a belügyminiszter, Nagy Vilmos bizalmas értekezleten találkozott a rendőrség, a csendőrség és a népőrség vezetőivel, és egy a Katonai tanácstól független, 40 ezer fős egységes karhatalom felállításáról tárgyalt. Gyöngyös képviselőtestülete törvénytelennek nyilvánította a kormány működését. Székesfehérvárott a munkások megszállták a megyeházát, és a hatalmat a megyei direktórium kezébe adták.

1946. február 5-én a Népbíróság megkezdte Szálasi Ferenc nyilas nemzetvezető és vádlott-társai: Beregfy Károly honvédelmi miniszter, Csia Sándor, Gera József, Kemény Gábor, báró Szöllősi Jenő és Vajna Gábor nyilas politikusok perének tárgyalását. A március 1-jéig tartó tárgyalást követően a Népbíróság mindegyiküket kötél általi halálra ítélte, amelyet március 12-én végre is hajtottak.

1948. február 5-én Rákosi Mátyás Csepelen tartott beszédet, amelyben valamennyi Szovjetunióbeli hadifogoly hazatérését ígérte az 1948-as év végére.

Topor István