Évfordulók február 3-án

2015.02.02 13:20

 316. február 3-án végezték ki a püspök, vértanú SZENT BALÁZST, az orvosok, kőművesek, szabók, takácsok, cipészek, kőfaragók és gyertyaöntők védőszentjét. Számos csodája közül legismertebb a halszálkától fuldokló gyermek megmentése. Népi hagyomány a BALÁZSOLÁS, mely gyertyával adott áldás torokbetegség és minden más baj ellen. Gégerákban szenvedő nagy költőnk BABITS MIHÁLY verset írt a szenthez:

  Szépen könyörgök, segíts rajtam Szent Balázs! /   Gyermekkoromban két fehér /   gyertyát tettek keresztbe gyenge nyakamon /   s úgy néztem a gyertyák közül, /  mint két ág közt kinéző ijedt őzike...

1116. február 3-án halt meg KÖNYVES KÁLMÁN, az Árpád-kor egyik legjelentősebb uralkodója, I. Géza idősebb fia, Szent László unokaöccse. Születésétől lehettek testi fogyatékosságai (bár az Álmos-ági utódok leírása állapotáról erősen túlzóak, minthogy a középkorban olyan súlyosan fogyatékos ember nem kerülhetett trónra), hiszen I. László nem őt, hanem öccsét, Álmos herceget nevelte trónörökösként. Kálmánnak a papi pályát szánta, de a lovagkirály halála után Kálmán nem fogadta el a döntést. Trónviszály tört ki, s mivel a főurak többsége Kálmán mellé sorakozott fel, Álmos engedni kényszerült, így Kálmánt 1096 tavaszán megkoronázták. Egész uralkodására rányomta bélyegét öccsével való hatalmi harca, melynek utolsó stációja a sokadik lázadás megbocsátása után az lett, hogy Álmost és kisfiát Bélát, hogy uralkodásra alkalmatlanok legyenek, megvakíttatta. Trónralépésétől folytatta I. László politikáját, de megszüntette a dukátust és emelte az adókat, vámokat. Szigorúan betartatta a magántulajdon védelmére vonatkozó törvényeket, viszont megritkította a halálbüntetést, eltörölte a kínzást. Lemondott az invesztitúra (a főpapok beiktatása) jogáról, ám nem engedte, hogy a püspökök hűbéresküt tegyebek a pápának. Megregulázta az országon dúlva, fosztogatva áthaladó kereszteseket és 1105-re befejezte Horvátország Szent László által megkezdett meghódítását. A két ország ettől fogva 1918-ig perszonálunióban élt. Magánélete nem volt szerencsés: első felesége és ikerfiainak egyike korán meghalt, a második asszonyt, az orosz fejedelem lányát Eufémiát, hűtlensége miatt haza zavarta, s ennek fiát, a később trónkövetelőként fellépő Boriszt sosem ismerte el sajátjának. Mivel születése időpontja bizonytalan, csak feltételezhető, hogy korának talán legműveltebb uralkodója mindössze 42 évet élt.

1468. február 3-án halt meg GUTENBERG (eredeti nevén Johann Gensfleish) a könyvnyomtatás feltalálója.

Márk Éva