Évfordulók február 22-én

2015.02.21 19:00

   Február 22. ÜSZÖGÖS SZENT PÉTER NAPJA, amikor nem végeztek semmi komolyabb munkát, mert szerencsétlen napnak tartották. Megfigyelések szerint amilyen az idő ezen a napon "olyan lészen negyven napig". Egy lőcsei kalendárium szerint " ha éjjel meg nem fagy, tovább se félj a fagytul", viszont ha ekkor köd volt vagy eső szitált, akkor bizonyosan megüszkösödött a búza.

1291. február 22-én adta ki Erdély számára is a gyulafehérvári gyűlésen az előző év szeptemberi óbudai országgyűlés által elfogadott 34 cikkelyből álló, királyi kettőspecséttel ellátott dekrétumot III. ANDRÁS király, melyet szokás az ő első törvénykönyveként említeni.

1440. február 22-én született V. LÁSZLÓ, a második Habsburg-házi magyar király, s mint ilyen egyetlen, aki Magyarországon született. Apja Habsburg Albert magyar, német és cseh király, anyja Erzsébet, Luxemburgi Zsigmond és Cillei Borbála leánya. ERZSÉBET volt az, aki ellopta a Szent Koronát, mellyel az esztergomi érsek megkoronázta a csecsemőt, akivel anyja III. Frigyeshez menekült. Mivel Frigyes a nála "vendégeskedő" gyermeket nem adta ki, a rendek HUNYADI JÁNOST kormányzóvá választották (a csehek pedig Podjebrád Györgyöt régenssé), de végül a király nélkül maradt országok összefogása miatt az időközben császárrá választott Frigyes elengedte fogságából a 12 éves királyt. A gyermek gyámja Cillei Ulrik lett, akit hamarosan leváltottak, de Hunyadi nándorfehérvári halála után kiéleződött a konfliktus a két nagy magyarországi család között. Cillei megölése után V. László kivégeztette Hunyadi Lászlót (akkor még nem lehetett tudni, hogy ezzel magva szakad a nagy törökverő családjának). A fiatal király nem sokkal az esemény után tizenhét évesen váratlanul meghalt.

1535. február 22-én született BORNEMISZA PÉTER író, költő, evangélikus lelkész. Harcos reformátor volt amiért többször börtönbe vetették, de mindig megszökött. Átdolgozva Szophoklészt megíra a Magyar Elektrát. Művelt, humanista gondolkodó volt, Balassi Bálint nevelője. Övé a magyar nyelvű világi líra első remekműve a Cantio optima, melyet teljes egészében honlapunk Ráadás rovatában a Versek között megtalálhat az érdeklődő olvasó. Kedvcsinálóul az első versszak:

"Siralmas énnéköm tetüled megválnom,

Áldott Magyarország, tőled eltávoznom,

Vajjon s mikor lészön jó Budában lakásom!"

Márk Éva