Évfordulók február 22-én

2014.02.21 15:13

1291. február 22-én utolsó Árpád-házi királyunk, III. Endre a gyulafehérvári országgyűlésen újra kiadta az előző év szeptemberében Óbudán királyi kettőspecséttel ellátott dekrétumot azzal a kiegészítéssel, hogy a szász vezető réteg - a gerébek - a magyar nemesekkel egy szintre emelkedtek. Az óbudai végzések egyéb, főleg a báróknak és a klérusnak kedvező rendelkezések mellett, semmisnek nyilvánították IV. (Kun) László összes törvényét.

1440. február 22-én született V. László, Habsburg Albert és Luxemburgi Erzsébet fia, az egyetlen Magyarországon született Habsburg-házi magyar király. Utószülött Lászlónak is nevezték, mert négy hónappal Albert király halála után jött a világra. Anyja, Zsigmond király és Cillei Borbála leánya udvarhölgyével, Kottaner Jánosnéval ellopatta a koronát, mellyel aztán királlyá koronáztatta csecsemő fiát, majd Frigyes császár gyámságára bízta. A gyermekkirály visszaszerzése a rendeknek, a koronáé Mátyás királynak okozott sok gondot a későbbiekben. V. László neve leginkább Hunyadi László kivégeztetése kapcsán maradt fenn, egyéb említésre méltót nem cselekedett, hisz még alig múlt 17 éves, amikor Prágában meghalt. Beszéltek mérgezésről, bubópestisről, de valószínűbb, hogy gyors lefolyású leukémia végzett vele.

1535. február 22-én született Bornemisza Péter író, költő, evangélikus lelkész. Harcos reformátor volt, amiért többször börtönbe vetették, de mindig megszökött. Sárváron mecénásra talált Nádasdy Tamás személyében, így jutott külföldi egyetemekre. Az ország elhagyása fölötti bánatában írta versét, a magyar nyelvű világi líra első remekét, a Búcsúéneket (Siralmas énnéköm tetüled megválnom, Áldott Magyarország...). A teljes verset megtalálják honlapunk "Idézetek, versek" menüjében. Érdemes elolvasni! Szophoklészt átdolgozva megírta remekművét, a Magyar Elektrát. Balassi Bálint nevelője, majd barátja volt. 49 évet élt.

Márk Éva