Évfordulók február 17-én

2015.02.16 17:20

   FEBRUÁR 17. a szőlőskertek és szőlősgazdák védőszentjének, SZENT DONÁTNAK az ünnepe, akihez nemcsak a termésért imádkoztak, hanem főleg a villámcsapás és jégeső távoltartásáért. A szőlővidékeken szobrot, kápolnát állítottak a tiszteletére, Kőszegen pl. a hívek hordták föl a keresztbe tett két téglát a mestereknek.

1459. február 17-én a fiatal kora ellenére sok önálló döntést hozó MÁTYÁS királlyal elégedetlen három leggazdagabb magyar főúr, Szilágyi Mihály kormányzó, Garai László nádor és Újlaki Miklós erdélyi vajda szövetségre lépve felajánlották a trónt  III. Frigyes német-római császárnak, akit március 4-én Bécsújhelyen a nála zálogban lévő Szent Koronával meg is koronáztak.

1600. február 17-én végezték ki GIORDANO BRUNO humanista filozófust, dominikánus szerzetest.Egész életében lázadt a dogmák ellen, mindig mindenkivel keményen vitatkozott, olyanokkal is, akik becsülték őt. Tanított Lyonban, Toulouse-ban, Párizsban a Sorbonne-on, de bármerre járt konfliktusok forrása volt. 1588-ban RUDOLF császár, aki pedig igazán nyitott volt az extrém tanokra, 300 tallért adott neki, csak hogy elhagyja Prágát. Rövid úton "idegeire ment" mindenkinek, mígnem egyik velencei pártfogója följelentette az inkvizíciónál. Egy forrás szerint VII. Kelemen pápa bizonyítottnak látta bűnösségét, ezért eltekintett kínzásától, más források viszont sokéves tortúráról tudósítanak. A per végén "vérmentes halálra" ítélték, élve elégették. Halála előtt állítólag kivágták a nyelvét, hogy ne tudjon lázító szavakat mondani a nézelődőknek.

1865. február 17-én született ERNST TROELTSCH német protestáns teológus, vallás- és történetfilozófus. A bonni, heidelbergi, majd a berlini egyetem filozófia professzora volt. Szerepet játszott a porosz nemzetgyűlés munkájában, államtitkári feladatot is vállalt, levelező tagja volt a Porosz Tudományos Akadémiának.

Márk Éva