Évfordulók február 16-án

2015.02.15 16:31

   JULIANNA vértanú napja. Ekkortól várják az idő melegebbre fordulását, bár régi megfigyelések szerint gyakori a havazás e napon. A Drávaszögben ilyenkor azt mondják: "bolondoznak a Julisok", Nagykőrös környékén pedig, hogy " Julianna megrázta a dunnáját".

1940-ben e napon mérték Magyaroroszágon a valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet: Miskolc Görömbölytapolca nevű részén -35° volt.

1141. február 16-án koronázták királlyá az elhunyt II. (Vak) Béla 11 éves fiát, II. GÉZÁT. Gyámja nagybátyja BELUS bán, Ilona királyné fivére lett. Belus I. Uros szerb fejedelem (nagyzsupán) második fia volt, nővére hívására érkezett Magyarországra. Kristó Gyula szerint jól végezte a rábízottakat, nem élt vissza hatalmával, mindvégig a király és az ország érdekeit szolgálta. Akkoriban senki nem találta furcsának, hogy szerb testvérek irányítják a politikát, hisz befogadták és attól fogva magyarnak tekintették őket. GÉZA 16 évesen vette feleségül az ugyanannyi idős EUFROZINA orosz hercegnőt, aki hamarosan olyan népszerű lett, hogy a magyarok csak FRUZSINÁNAK becézték. Első fiúk István akkor született, amikor VII. LAJOS seregével átvonult Magyarországon a Szentföld felé, így a francia király lett a kis herceg keresztapja. II. Géza megállta helyét serege élén és a diplomáciában is. 1150 táján egy arab utazó így írt: "... birodalma sokszorosan hatalmasabb, mit Bizánc uralkodójáé, és hadai megszámlálhatatlanok". A leírás persze túlzó, de tény, hogy komoly eredményeket ért el hadjárataiban, többek közt trónra segítette sógorát, Fruzsina bátyját Kijevben. István nevű öccse nagyratörő álmai rontottak a belső helyzeten, mert a fiatalember trónigénnyel lépett fel, ő akart örökös lenni a király fia helyett. Géza nem ölette meg testvérét, hagyta Bizáncba menekülni. Mint annyian Árpád utódai közül, ő is fiatalon, 31 évesen halt meg.

Márk Éva