Évfordulók február 14-én

2015.02.13 16:07

   EGYMILLIÁRD NŐ ÉBREDÉSE - jelszóval 190 országban, köztük hazánkban szerveznek táncos demonstrációkat, hogy így hívják fel a figyelmet a nők ellen elkövetett erőszakra, ami a világon minden harmadik nőt érint. A mozgalmat 16 évvel ezelőtt EVE ENSLER írónő indította el, közös táncra bíztatva nemcsak a nőket, hanem azokat a férfiakat is, akik elítélik a nők bántalmazását.

  Február 14. SZENT BÁLINT, a szerelmesek, a lelkibetegek és az epilepsziások védőszentjének ünnepe. A II. sz.-ból három VALENTINUS nevű mártír ismert, a név jelentése: "erősnek lenni". 496-ban I. Gelasius pápa rendelte el ünneplését. Magyarországon ezen a napon különböző programokkal emlékeznek meg a mintegy hatvanezer epilepsziás betegről. Az Amerikából elterjedt ajándékozási szokást sajnálatos módon nálunk is Valantin- (és nem BÁLINT!) -napnak nevezik.

1458. február 14-én vonult be fényes kíséretével Budára I. MÁTYÁS, hogy a Boldogasszony (ma Mátyás) - templomban királlyá avassák. Megkoronázására csak 1564-ben a Szent Korona visszaszerzésekor került sor. A tizenhatodik születésnapját 9 nappal később ünneplő ifjú rögtön ezután megszervezte a királyi uradalmak udvarbíróságát, melyben az uradalmi bevételeket kezelő udvarbírót önmagának és nem a kincstartónak rendelte alá. Kiskorúsága miatt az országgyűlés Szilágyi Mihályt nevezte ki mellé kormányzónak, ő azonban nem tűrte a gyámkodást, már ekkor megmutatta oroszlánkörmeit: még ez év őszén elfogatta és bezáratta önkényeskedő nagybátyját, aki soha többé nem szólhatott bele a kormányzásba.

1530. február 14-én tartott országgyűlést Budán I. JÁNOS király, amelyen csak az általa uralt országrész képviselői jelentek meg. Nádorrá alsólindvai BÁNFFY JÁNOST választották, ezzel az országnak két nádora lett.

1530. február 14-én nevezte ki Erdély vajdájává somlyai BÁTHORY ISTVÁNT, a majdani fejedelem apját, I. JÁNOS király. A vajda haláláig Szapolyai híve volt, aki már királykén nevezte ki őt a tisztségre. A keménykezű Báthory az erdélyi szászokat fegyverrel kényszerítette I. Ferdinánd hűségéről I. Jánoshoz, Torda városát pedig engedetlenségért fölégette.

Márk Éva