Évfordulók február 13-án

2016.02.12 20:17

   A NAP IDÉZETE: "Etetni kell a juhokat, ha nyírni, fejni akarjuk." MÁRIA TERÉZIA

  Február 13. ELLA és LINDA napja. Az Ella az így végződő női nevek - Gabriella, Petronellea, Donatella, stb. - önállósult alakja. A Linda német eredetű név, legismertebb magyar viselője Veszprémi Linda, a 80-as évek sikeres sorozatában Görbe Nóra által alakított rendőrlány.

  1800. február 13-án született BRASSAI SÁMUEL nyelvész, filozófus, természettudós, "az utolsó erdélyi polihisztor". Kiváló pedagógus és unitárius lelkész apja tanította, akinek köszönhetően elsajátította az önálló gondolkodás képességét, és rendkívüli műveltségre tett szert. A szabadságharc alatt honvédnak állt, fegyverforgatásra oktatta a fiatalokat; a vereség után Pestre menekült. Széles látókörű, rendkívüli tudású ember volt. Matematika, történelem, irodalom, nyelvészet, földrajz, fizika, kémia, esztétika, közgazdaságtan... minden érdekelte és értett is hozzájuk. Az egyik legtermékenyebb tankönyvíró volt. Több nyelvet - köztük a szanszkritot - azért tanulta meg, hogy irodalmukat eredetiben olvashassa. Hoszzú élet adatott meg neki. Temetésére tanítványa, HERMAN OTTÓ, kolozsvári barátjának expressz levélben így írt: "Mellékelve küldök egyetlenegy gyopár virágot, melyet magam szedtem az erdélyi havasokon, tegye a ma már ravatalon fekvő jó mesteremnek, BRASSAI SÁMUELNEK a szíve tájára, mint utolsó üdvözletet."

  1999. február 13-án halt meg HECKENAST GUSZTÁV történész, Kossuth-díjas pedagógus. A magyarországi reformációval, majd a Rákóczi - szabadságharccal foglalkozott, ezen belül főleg a szabadságharc gazdaságtörténetével. Feldolgozta a magyar vasipar történetét, és részt vett az első marxista történelem tankönyvek előkészítésében.

  Márk Éva