Évfordulók február 13-án

2015.02.12 15:58

1141. február 13-án halt meg II. BÉLA, a Kálmán király által megvakíttatott trónkövetelő Álmos herceg szintén megvakított, mégis királlyá lett fia. Halála előtt nem sokkal vette föl a RÁMA királya címet, tudatva a világgal, hogy újabb délszláv vidék került magyar uralom alá. Vak Béla utóda fia lett, akit II. GÉZA néven pár nappal később, február 16-án koronáztak királlyá.

1327. február 13-án kötött szövetséget Nagyszombatban I. KÁROLY magyar és JÁNOS cseh király a Habsburgok ellen. Szövetségüket házassági szerződéssel is megerősítették: a cseh király lányát, Annát jegyezték el a legidősebb magyar királyfival, Lászlóval. A házasság László herceg korai halála miatt hiúsult meg.

1481. február 13-án érkezett a nürnbergi birodalmi gyűlés küldöttsége Radkersburgba (Stájerország), ami akkor Magyarország fennhatósága alá tartozott, hogy megkezdje a béketárgyalásokat I. MÁTYÁSSAL. Előzőleg Mátyás felszólította a német birodalmi rendeket, hogy ne adjanak támogatást III. Frigyesnek őellene, mert ha az védekezésre kényszeríti, akkor fel kell függesztenie a török elleni harcait. A gyűlés elfogadva a magyar király érveit visszautasította a császár kérését és békéltető követség indításáról határozott.

1800. február 13-án ( esetleg 1797 nyarán?) született BRASSAI SÁMUEL nyelvész, filozófus, természettudós szász eredetű családban. Apja tanítványaként elsajátította az önálló gondolkodást és rendkívüli műveltségre tett szert. A szabadságharc alatt honvédnek állt, fegyverforgatásra oktatta a fiatalokat. Széles látókörű, hatalmas tudású ember volt; matamatika, történelem, irodalom, nyelvészet, földrajz, fizika, kémia, esztétika... minden érdekelte és értett is hozzájuk. Az egyik legtermékenyebb tankönyvíró volt. Több nyelvet - köztük a szanszkritot - azért tanult meg, hogy irodalmukat eredetiben olvashassa. 1897-ben tíz napon át tartó rendezvények sorozatával ünnepelték állítólagos 100. születésnapját, bár ő az 1800-as dátumot erősítette mindig. Néhány nappal ezután halt meg, síremléke Kolozsváron a házsongárdi temetőben van.

1999. február 13-án halt meg HECKENAST GUSZTÁV történész, Kossuth-díjas pedagógus. Hatvanhat évesen lett a történelemtudományok doktora. A magyarországi reformációval, majd a Rákóczi-szabadságharc történetével foglalkozott, ezen belül főleg a szabadságharc gazdaságtörténetével. Feldolgozta a magyarországi vasipar történetét és részt vett az első marxista történelem tankönyvek előkészítésében.

Márk Éva