Évfordulók december 7-én

2015.12.06 11:03

   A NAP IDÉZETE: "Az ellenzék leszerelésének tudvalevőleg az a legősibb módja, hogy megkínáljuk kormányhatalommal." Báró HATVANY LAJOS író, irodalomtörténész, az "utolsó mecénás", az MTA tagja, Kossuth-díjas (1959).

  December 7. AMBRUS, a görög Ambrosziosz - halhatatlan - névből magyarosodott férfinév. Szent Ambrus püspök, a méhészek védőszentje a IV. sz.-ban élő egyházatya volt. E megtisztelő címet kiemelkedő egyházi írók, a hit megbízható tanítói, az egyház szentéletű tagjai kapták.

  Kr.e. 43-ban halt meg MARCUS TULLIUS CICERO római író, filozófus, politikus. Kimagasló tehetségű szónok volt, az antik széppróza legnagyobb mestere. Tőle származik a máig fennmaradt mondás: "O tempora, o mores!" - (Ó idők, ó erkölcsök!). Antonius és Oktavianus ( a későbbi Augustus császár) szembenállásában az utóbbit támogatta, ezért Antonius kivégeztette.

   983. december 7-én halt meg 28 éves korában II. OTTÓ német-római császár. Frankföldi, lotaringiai hódításai többnyire sikeresek voltak, de szláv felkelők az Elba vonaláig szorították vissza. Felesége a bizánci császár nagyműveltségű unokahúga, THEOPHANU volt, akinek férje jelentős beleszólást engedett az uralkodásba.

  1985. december 7-én halt meg ROBERT GRAVES angol regényíró, költő, műfordító. Oxfordban tanult, de az I. világháború kitörésekor azonnal bevonult, majd súlyosan megsebesülve hazatért, ezután kezdett írni. Híres életrajzi regényeit (Én, Claudius; Claudius, az isten; Homérosz lánya) megélhetési forrásnak tekintette. 1929-ben jelentette meg "ISTEN HOZZÁD ANGLIA" c. nagy vihart kavart könyvét, melyben a háború borzalmairól számolt be kíméletlen őszinteséggel. Több magyarral ápolt jó viszonyt, Devecseri Gáborhoz barátság fűzte, meg is hívta magához Mallorcára, és angolra fordította Bikasírató c. művét. 1968-as magyarországi látogatásakor alapította díját, amit minden évben az ÉV LEGSZEBB MAGYAR VERSÉÉRT osztottak ki.

  Márk Éva