Évfordulók december 3-án

2015.12.02 19:28

A NAP IDÉZETE:

"Óh, én nem igy képzeltem el a rendet.

 Lelkem nem ily honos.

 Nem hittem létet, hogy könnyebben tenghet,

 aki alattomos.

 Sem népet, amely retteg, hogyha választ,

 szemét lesütve fontol sanda választ

és vidul, ha toroz."

JÓZSEF ATTILA: Levegőt!

December 3-a FERENC napja. A név eredetileg Assisi Szent Ferenc gyerekkori beceneve volt, melyet azért kapott, mert anyja francia származású volt Az olasz Francesco név latinosított Franciscus formájából származik, jelentése: francia.

1552. december 3-án hunyt el Xavéri Szent Ferenc a katolikus egyház legnagyobb misszionáriusa.

Előkelő navarrai család sarja, Loyolai Szent Ignác mellett a Jézus Társaság egyik leghíresebb tagja, aki a Távol-Keleten, főleg Indiában és Japánban töltötte élete java részét. Az indiai Goa városában temették el. Az itt dühöngő pestis elmúlását mindjárt az ő közbenjárásának tulajdonították. 1622-ben avatták szentté.

Xavéri Szent Ferenc a jezsuita misszió tulajdonképpeni megalapítója, ugyanakkor az újkori misszió történetének legnagyobb alakja is volt. Sok kérdésben -- mert elsőként szerzett személyes tapasztalatokat -- alapvető fölismerései voltak. És a példája ezreket vonzott maga után a missziókba. Méltán lett a jezsuita barokk egyik legtiszteltebb szentje: tengeri utazás, pestisjárvány idején, halál óráján szoktak folyamodni hozzá. Jellegzetes attribútuma nincs, legtöbbször mégis vándorbottal és kezében kis feszülettel, vagy nyomorúságos kunyhóban,
magára hagyott haldoklóként ábrázolják.

1918. december 3-án Vix alezredes az antant hatalmak budapesti katonai missziójának vezetője, jegyzékben követelte a magyar kormánytól a Felvidék kiürítését és átadását Csehszlovákiának. Ugyanezen a napon a szénkormánybiztos a szénhiányra hivatkozva rendeletben korlátozta a lakások fűtését, a villany- és gázfogyasztást.

1937. december 3-án Balatonszárszón elhunyt a magyar irodalom egyik legnagyobb óriása, József Attila. A hányatott sorsú zseni halála ma is vita tárgyát képezi. Az egyik oldal, élen Tverdota György és Hegedűs Géza irodalomtörténészekkel az öngyilkosság mellett érvvel. Míg mások, így például Garamvölgyi László volt rendőrségi szóvivő és Kéri Edit balesetet vélelmeznek. Álláspontjukat MÁV jelentésekkel, csendőrségi jegyzőkönyvek anyagaival támasztják alá. Tény, hogy utolsó versei a teljes csüggedésről árulkodnak. A címnélküli verseket kezdősoraikkal jelölik: Talán eltünök hirtelen..., Karóval jöttél..., Íme, hát megleltem hazámat...


"Ime, hát megleltem hazámat,

a földet, ahol nevemet

hibátlanul irják fölébem,

ha eltemet, ki eltemet..."


József Attila temetése Szárszón


Topor István