Évfordulók december 19-én

2015.12.18 16:07

 A NAP IDÉZETE:  " A történelem pulzusa lassabban ver; az ember években méri az idő múlását, a történelem nemzedékekben." ARTHUR KOESTLER magyar származású brit író, újságíró, társadalomfilozófus.

  December 19. VIOLA napja - a magyar Ibolya latin eredetije. Ma igen ritkának számít, pedig már az Árpád-korban is használatos volt.

  1391. december 19-én biztosított kegyúri jogot Széchy Miklós fiainak ZSIGMOND király, a Vendvidéki Szent Gotthárd apátság felett apjuk szolgálataiért, aki I. (Nagy) LAJOS halála után az ő trónigényét támogatta. Az apátságot ciszterciek alapították 1183-ban, de a Széchy - örökösök kezén teljesen tönkrement. Területét III. Károly a heiligenkreuzi apátságnak engedte át, akik mégegyszer felvirágoztatták a birtokot. A szerzetesi élet 1950-ben szűnt meg véglegesen Szentgotthárdon.

  1442. december 19-én halt meg 32 évesen LUXEMBURGI ERZSÉBET, Zsigmond király és Cillei Borbála leánya, a magyar királyság örököse, HABSBURG ALBERT magyar király felesége, V. LÁSZLÓ anyja, II. ULÁSZLÓ magyar király anyai nagyanyja. Felmenői között apai és anyai részről egyaránt találhatók Árpád-házi ősök. Apja halála után együtt uralkodott férjével, annak halála után Erzsébet egyedül nem bírt az oligarchákkal, ezért komornájával ellopatta a Szent Koronát és újszülött kisfiával elmenekült. A koronát zálogba adta III. Frigyesnek, és rábízta Utószülött László nevelését is. A koronáért MÁTYÁS király hosszan küzdött és alkudozott a császárral.

  1895. december 19-én adta ki WLASSICS GYULA vallás- és közoktatásügyi miniszter FERENC JÓZSEF leirata birtokában az engedélyt, miszerint az egyetemek orvosi, bölcsész és gyógyszerészeti szakjaira nők is felvehetők.

  Márk Éva