Évfordulók december 19-én

2014.12.18 12:19

1317. december 19-én halt meg RURIK MÁRIA magyar királyné, Leó halicsi fejedelem leánya, I. (Anjou) Károly felesége, akit Székesfehérvárott temettek el. Előző vagy következő felesége is Mária (Beutheni és Tescheni) volt. A két királyné a forrásokban gyakran keveredik, ezért a házasságok sorrendje bizonytalan.

1391. december 19-én LUXEMBURGI ZSIGMOND király Széchy Miklós fiainak biztosított kegyúri jogot Szentgotthárd felett, apjuk szolgálataiért, aki I. Lajos halála után az ő trónigényét támogatta. Az apátságot 1183-ban ciszterciek alapították III. Béla király adományából. 1528-ra a Széchy-örökösök kezén teljesen tönkrement az apátság, a török hódoltság is sokat ártott, végül 1605-ben a császári sereg felrobbantotta az épületeket. 1734-től III. Károly a heilingekreuzi apátságnak engedte át a területet, akik mégegyszer felvirágoztatták a birtokot. A szerzetesi élet 1950-ben szűnt meg véglegesen Szentgotthárdon.

1442. december 19-én harminchárom évesen halt meg LUXEMBURGI ERZSÉBET, Zsigmond király és Cillei borbála leánya, a Magyar Királyság örököse. Életéről az előző két nap évfordulói között részleteket olvashatnak.

1866. december 19-én a horvát országgyűlés hazájuk államjogi helyzetét a Habsburg Monarchiában a koronával való közvetlen tárgyalás útján, MAGYARORSZÁGTÓL FÜGGETLENÜL, önállóan kívánta rendezni. Elismerte a monarchia közös ügyeit, melynek kezelését felelős központi kormány intézné. A koronázás előtt kérték a történeti jog szerint horvát államterület - beleértve a határőrvidéket - egyesítését és felelős horvát kormány kinevezését.

1895. december 19-én adta ki WLASSICS GYULA vallás- és közoktatásügyi miniszter Ferenc József leirata birtokában az engedélyt, miszerint az egyetemek orvosi, bölcsész és gyógyszerészeti szakjaira NŐK IS felvehetők. Az első Magyarországon végzett nőnek, STEINBERGER SAROLTÁNAK 1900. novenber 3-án adták át a diplomát.

Márk Éva